20 februari 24 |

NIS2: Commerciële kansen voor het MKB

Blog Informatiebeveiliging

In het digitale tijdperk is cybersecurity niet alleen een interne aangelegenheid; het strekt zich uit tot de hele leveranciersketen. Voor MKB-organisaties die als leveranciers fungeren voor bedrijven die onder de NIS2-richtlijn vallen, wordt het steeds belangrijker om niet alleen zelf veilig te zijn maar ook om te voldoen aan de eisen van hun opdrachtgevers.

Leveranciersketen in Focus

Een belangrijk onderdeel van NIS2 is dat organisaties ook hun toeleveringsketen op orde moeten brengen en houden. Dit betekent dat organisaties die onder de werking van NIS2 vallen aanvullende eisen gaan stellen aan hun leveranciers. Leveranciers die niet aan deze eisen voldoen, zullen worden vervangen en/of uitgesloten van nieuwe tenders. Helaas voldoen nog heel veel MKB-organisaties niet aan de minimale eisen die hun klanten (gaan) stellen. Dat creëert kansen voor de MKB-ers die wél voldoen.

ISO 27001 als Toegangsticket

Voor MKB-organisaties die streven naar succesvolle samenwerking met NIS2-onderhevige organisaties, kan het verkrijgen van een ISO 27001-certificering een waardevol toegangsticket zijn. Steeds vaker stellen opdrachtgevers, die zelf onder NIS2 vallen, de voorwaarde dat hun leveranciers deze certificering behalen. Dit betekent dat MKB-organisaties niet alleen aan hun eigen cybersecuritynormen moeten voldoen, maar ook aan die van hun opdrachtgevers.

Waarom ISO 27001?

ISO 27001 biedt een gestructureerd raamwerk voor informatiebeveiliging, wat niet alleen de eigen activa van een organisatie beschermt, maar ook aantoont dat ze voldoen aan internationale normen. Voor leveranciers in de MKB-sector kan dit certificaat fungeren als een krachtig bewijs van betrouwbaarheid en toewijding aan informatiebeveiliging, wat van onschatbare waarde is in een competitieve markt.

Conclusie: ISO27001 als onderscheidende factor

Voor MKB-organisaties is het nastreven van een ISO 27001-certificering niet alleen een reactie op de eisen van hun opdrachtgevers, maar het is ook een proactieve stap om zich te onderscheiden op het gebied van cybersecurity. Door te voldoen aan zowel NIS2 als ISO 27001 leggen MKB-organisaties niet alleen de basis voor een veilige digitale samenwerking, maar ook voor een succesvolle en concurrerende toekomst.