11 maart 24 |

NSA’s 10 tips voor cybersecurity in de cloud

Blog Informatiebeveiliging
NSA logo

In de razendsnelle digitale wereld van vandaag, waarin organisaties massaal migreren naar de cloud, is cybersecurity een cruciale factor geworden. Recentelijk heeft de Amerikaanse geheime dienst NSA alarm geslagen over de toenemende dreiging van datalekken en aanvallen in cloudomgevingen, die hoofdzakelijk voortkomen uit misconfiguraties en verkeerde afspraken met cloudproviders. Wij schreven hier al eerder over in dit blog.

Misvattingen over verantwoordelijkheid

Een van de voornaamste problemen ontstaat doordat bedrijven onterecht vertrouwen op hun cloudprovider voor de volledige beveiliging. De NSA benadrukt echter dat de verantwoordelijkheid voor een waterdichte beveiliging bij de klant ligt. Het is van cruciaal belang dat organisaties duidelijkheid scheppen over wie welk deel van de beveiliging beheert en bewaakt.

NSA’s strategieën: Cybersecurity in de cloud

Om organisaties te helpen zich te wapenen tegen dreigingen in cloudomgevingen, heeft de NSA tien ‘mitigatiestrategieën’ opgesteld. Deze strategieën vormen een solide basis om datalekken en aanvallen te voorkomen.

1. Inzicht in verantwoordelijkheid

Organisaties moeten een helder begrip hebben van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen henzelf en hun cloudprovider. Het is van groot belang dat beide partijen zich bewust zijn van hun rol in het waarborgen van de beveiliging.

2. Logboeken als cruciaal instrument

Het gebruik van logs speelt een cruciale rol in het identificeren van potentiële aanvallers in cloudomgevingen. Het regelmatig controleren en analyseren van logs kan helpen bij het vroegtijdig detecteren van verdachte activiteiten.

3. Secure inloggen

Een andere aanbeveling van de NSA is het nauwlettend volgen van de inlogprocedures in cloudomgevingen. Sterke authenticatieprotocollen en regelmatige controle van gebruikersactiviteiten zijn essentieel om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

4. Beveiliging van cloudgegevens

Het beschermen van data in de cloud is van het grootste belang. Organisaties moeten gebruikmaken van geschikte cloudopslag, blootstelling via publieke IP-adressen vermijden en encryptie toepassen om de vertrouwelijkheid te waarborgen.

5. Netwerksegmentatie en encryptie

De NSA raadt het implementeren van netwerksegmentatie en encryptie aan als effectieve strategieën. Door het netwerk op te delen in afzonderlijke segmenten en gevoelige data te versleutelen, wordt de kans op ongeautoriseerde toegang sterk verminderd.

6. Minimale rechten toekennen

Het ‘least privilege’-principe, waarbij gebruikers alleen de minimale toegangsrechten krijgen die nodig zijn om hun taken uit te voeren, wordt sterk aanbevolen. Op deze manier beperken organisaties het risico op onbedoelde of kwaadwillige acties.

7. Regelmatige back-ups

Een van de meest effectieve manieren om zich te beschermen tegen dataverlies is het regelmatig maken van back-ups. Hierdoor kunnen organisaties snel herstellen na een aanval of incident.

8. Encryptie inschakelen

Het inschakelen van encryptie op verschillende niveaus, zowel tijdens de overdracht als op de opslaglocatie, is een niet te missen maatregel. Hiermee wordt voorkomen dat vertrouwelijke informatie in verkeerde handen valt.

9. Periodieke beveiligingsmaatregelen herzien

Beveiligingsmaatregelen moeten niet statisch zijn. Periodieke evaluaties en herzieningen zijn noodzakelijk om gelijke tred te houden met de steeds veranderende dreigingslandschappen.

10. Bewustwording en training

Tot slot benadrukt de NSA het belang van bewustwording en training van medewerkers. Een goed geïnformeerde en getrainde werknemerspopulatie vormt een extra verdedigingslinie tegen potentiële aanvallen.

Conclusie: Cybersecurity in de cloud

Met de groeiende adoptie van cloudomgevingen moeten organisaties proactief handelen om zich te beschermen tegen toenemende dreigingen. Door de tien mitigatiestrategieën van de NSA te implementeren, kunnen bedrijven hun digitale activa veiligstellen en een solide verdediging opbouwen.

De cloud mag dan wel een aantrekkelijk doelwit zijn voor aanvallers, maar met de juiste beveiligingsmaatregelen kunnen organisaties een ondoordringbare barrière creëren. Het is tijd om de verantwoordelijkheid voor beveiliging serieus te nemen en de veiligheid van gegevens in de cloud naar een hoger niveau te tillen.

Meer weten?

Plan een strategiegesprek in met één van onze experts.