03 april 24 |

Continue verbetering en onderhoud van het ISMS in ISO 27001

Blog Informatiebeveiliging

In de wereld van informatiebeveiliging is de ISO 27001-norm een onmisbaar instrument geworden voor organisaties die streven naar het beheersen en beschermen van hun waardevolle informatie. Een van de kernprincipes van ISO 27001 is het concept van continue verbetering en onderhoud van het ISMS (Information Security Management System). Deze dynamische aanpak stelt organisaties in staat om zich voortdurend aan te passen aan veranderende bedreigingen en risico’s, waardoor ze hun informatiebeveiligingsprestaties voortdurend kunnen optimaliseren en versterken.

Het kompas voor informatiebeveiliging

In de context van ISO 27001 is continue verbetering en onderhoud van het ISMS het kompas dat organisaties leidt naar een steeds robuuster en veerkrachtiger ISMS. Het is niet slechts een eenmalige inspanning, maar eerder een voortdurende reis die nooit echt eindigt. Dit is van cruciaal belang gezien de voortdurende evolutie van bedreigingen en technologische veranderingen die de informatiebeveiligingslandschap voortdurend vormgeven.

Het ISO 27001-framework legt expliciet de nadruk op de noodzaak van continue verbetering en onderhoud in alle aspecten van informatiebeveiliging. Deze aanpak wordt niet alleen aangemoedigd, maar ook vereist voor organisaties die streven naar certificering volgens de norm. Dit betekent dat organisaties voortdurend moeten blijven evalueren, aanpassen en verbeteren van hun beveiligingsmaatregelen en processen om te voldoen aan de steeds veranderende dreigingen en eisen.

De drijvende kracht achter continue verbetering

Een van de belangrijkste drijvende krachten achter continue verbetering en onderhoud binnen het kader van ISO 27001 is het concept van de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. Dit cyclische proces vormt het fundament van het ISMS en biedt een gestructureerde benadering voor het realiseren van continue verbetering.

De PDCA-cyclus begint met het plannen van beveiligingsmaatregelen en processen, gevolgd door de uitvoering ervan (Do), het controleren van de resultaten en prestaties (Check), en tot slot het nemen van corrigerende maatregelen en het verbeteren van de processen (Act). Deze iteratieve benadering zorgt ervoor dat organisaties voortdurend leren van hun ervaringen, zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en hun informatiebeveiligingspraktijken blijven versterken.

Continue verbetering in de praktijk

Het streven naar continue verbetering en onderhoud binnen ISO 27001 vereist betrokkenheid en inzet op alle niveaus van een organisatie. Het begint met een cultuur van bewustwording en betrokkenheid, waarin alle medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor het beschermen van de informatie van de organisatie. Dit betekent het regelmatig evalueren van risico’s, het identificeren van zwakke punten en het nemen van proactieve maatregelen om de beveiliging te versterken.

Het onderhoud van een ISMS omvat ook regelmatige interne audits en beoordelingen om de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen te beoordelen en mogelijke lacunes te identificeren. Deze audits bieden waardevolle inzichten die kunnen worden gebruikt om verbeteringen door te voeren en het beveiligingsniveau van de organisatie te verhogen.

Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en technologie, en deze kennis toe te passen bij het updaten en verbeteren van het ISMS. Dit kan onder meer het implementeren van nieuwe beveiligingsmaatregelen, het aanpassen van bestaande processen en het trainen van medewerkers om te reageren op nieuwe bedreigingen omvatten.

Het pad naar voortdurend succes

In een wereld waarin cyberdreigingen voortdurend evolueren en nieuwe uitdagingen zich blijven voordoen, is het streven naar continue verbetering en onderhoud van cruciaal belang voor organisaties die streven naar een robuuste en veerkrachtige informatiebeveiligingsinfrastructuur. ISO 27001 biedt een solide kader voor het realiseren van dit doel, maar het is aan organisaties om zich te blijven inzetten voor deze reis van voortdurende verbetering.

Door een cultuur van bewustwording en betrokkenheid te cultiveren, de PDCA-cyclus effectief toe te passen en voortdurend te leren van ervaringen, kunnen organisaties hun informatiebeveiligingspraktijken voortdurend versterken en zich aanpassen aan de uitdagingen van een steeds veranderende digitale wereld. Het is dit voortdurende streven naar excellence dat organisaties zal helpen om niet alleen aan de eisen van ISO 27001 te voldoen, maar ook om hun informatiebeveiligingsdoelstellingen op lange termijn te bereiken.

Hobbels bij het implementeren van de PDCA-cyclus

Een veelvoorkomend probleem bij het implementeren van een goede PDCA-cyclus is het gebrek aan overzicht. Actiemanagement wordt vaak vorm gegeven via aparte Excel-lijstjes of geïntegreerd in bestaande workflow management tools die niet geschikt zijn voor het ISMS. Complite kent een sterke en uitgebreide actiemanagement module, waarin directe koppelingen kunnen worden gelegd met risico’s, getroffen maatregelen of incidenten. Het biedt ook de mogelijkheid om automatisch terugkerende acties aan te maken. Via email notificaties blijven niet alleen de actie-eigenaar, maar alle volgers van de actie, op de hoogte van de ontwikkelingen in het actiepunt.

Conclusie

Continue verbetering en onderhoud vormen de kern van ISO 27001 en zijn essentieel voor het creëren van een veerkrachtig en effectief Information Security Management System. Het is daarbij wel zaak om voor de juiste inrichting en tooling te kiezen. Door de PDCA-cyclus toe te passen, betrokkenheid op alle niveaus te bevorderen en zich voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden, kunnen organisaties hun informatiebeveiligingspraktijken voortdurend versterken en hun waardevolle informatie beschermen tegen de voortdurende bedreigingen van de moderne wereld.

Meer weten?

Voer een vrijblijvend strategiegesprek met één van onze consultants om te bekijken op welke wijze jouw organisatie invulling kan geven aan continue verbetering en onderhoud van het ISMS. Onze consultants werken tevens als externe auditoren voor certificatie instellingen zien dus vele organisaties. Hun praktijkervaringen zijn van onschatbare waarde. Neem contact op en we plannen iets in.

26 maart 24 |

Het belang van identiteits- en toegangsbeheer in ISO27001

Blog Informatiebeveiliging

In januari 2024 ontdekte Microsoft dat ze het slachtoffer waren geworden van een hack georkestreerd door Russische staats-hackers genaamd Midnight Blizzard (soms ook bekend als Nobelium). Het verontrustende detail van deze zaak is hoe gemakkelijk het was om de softwaregigant binnen te dringen. Het was geen zeer technische hack die een zero-day kwetsbaarheid misbruikte – de hackers gebruikten een eenvoudige password spray-aanval om controle te krijgen over een oud, inactief account. Dit dient als een scherpe herinnering aan het belang van wachtwoordbeveiliging en waarom organisaties elke gebruikersaccount moeten beschermen. In dit blog gaan we dieper in op deze casus en beschrijven we het belang van identiteits- en toegangsbeheer in ISO27001.

Wachtwoord sprayen: een eenvoudige maar effectieve aanval

De hackers verkregen toegang door in november 2023 een password spray-aanval te gebruiken. Password spraying is een relatief eenvoudige brute force-techniek die inhoudt dat dezelfde gebruikersnaam en wachtwoordcombinatie wordt geprobeerd tegen meerdere accounts. Door gebruikersaccounts te bestoken met bekende zwakke en gecompromitteerde wachtwoorden, slaagden de aanvallers erin toegang te krijgen tot een oud niet-productie testaccount binnen het Microsoft-systeem, wat hen een eerste positie gaf in de omgeving. Dit account had ofwel ongebruikelijke privileges of de hackers escaleerden deze.

De aanval duurde maar liefst zeven weken, gedurende welke de hackers e-mails en bijgevoegde documenten exfiltreerden. Deze gegevens compromitteerden een ‘zeer klein percentage’ van de zakelijke e-mailaccounts, inclusief die van leidinggevenden en medewerkers van de cybersecurity- en juridische teams. Het beveiligingsteam van Microsoft ontdekte de hack op 12 januari en nam onmiddellijk maatregelen om de activiteiten van de hackers te verstoren en verdere toegang te ontzeggen.

Het feit echter dat de hackers toegang konden krijgen tot dergelijke gevoelige interne informatie benadrukt de potentiële schade die kan worden veroorzaakt door zelfs schijnbaar onbeduidende accounts. Het enige wat aanvallers nodig hebben is een eerste positie binnen uw organisatie.

Identiteits- en toegangsbeheer in ISO27001 is voor alle accounts

Het belang van identiteits- en toegangsbeheer in ISO27001 beperkt zich niet alleen tot de admin-accounts. Hoewel organisaties vaak prioriteit geven aan de bescherming van deze bevoorrechte accounts, toont de aanval op Microsoft aan dat elk gebruikersaccount een potentieel toegangspunt is voor aanvallers. Privilege escalatie betekent dat aanvallers hun doelen kunnen bereiken zonder noodzakelijkerwijs een zeer bevoorrecht beheerdersaccount als startpunt te hebben.

Het beschermen van een inactief laag-bevoorrecht account is net zo cruciaal als het beschermen van een hoog-bevoorrecht beheerdersaccount om verschillende redenen. Ten eerste richten aanvallers zich vaak op deze over het hoofd geziene accounts als potentiële toegangspunten tot een netwerk. Inactieve accounts hebben vaker zwakke of verouderde wachtwoorden, waardoor ze gemakkelijkere doelen zijn voor brute force-aanvallen. Eenmaal gecompromitteerd, kunnen aanvallers deze accounts gebruiken om lateraal binnen het netwerk te bewegen, hun privileges te escaleren en toegang te krijgen tot gevoelige informatie.

Ten tweede worden inactieve accounts vaak verwaarloosd op het gebied van beveiligingsmaatregelen, waardoor ze aantrekkelijke doelwitten zijn voor hackers. Organisaties kunnen nalaten sterke wachtwoordbeleidsregels of multi-factor authenticatie voor deze accounts in te voeren, waardoor ze kwetsbaar worden voor exploitatie. Vanuit het perspectief van een aanvaller kunnen zelfs laag-bevoorrechte accounts waardevolle toegang bieden tot bepaalde systemen of gegevens binnen een organisatie.

Verdedigen tegen wachtwoord spray-aanvallen

De hack van Microsoft dient als een wake-up call voor organisaties om de beveiliging van elk gebruikersaccount te prioriteren. Het benadrukt de kritische noodzaak van robuuste wachtwoordbeveiligingsmaatregelen voor alle accounts, ongeacht hun veronderstelde belang. Door sterke wachtwoordbeleidsregels in te voeren, multi-factor authenticatie mogelijk te maken, regelmatige audits van Active Directory uit te voeren en continu te scannen op gecompromitteerde wachtwoorden, kunnen organisaties het risico op hetzelfde scenario aanzienlijk verminderen.

De hack van Microsoft benadrukt de noodzaak voor organisaties om robuuste wachtwoordbeveiligingsmaatregelen te implementeren voor alle accounts. Een veilig wachtwoordbeleid is essentieel, zodat alle accounts, inclusief legacy-, niet-productie- en testaccounts, niet over het hoofd worden gezien. Bovendien voegt het blokkeren van bekende gecompromitteerde referenties een extra beschermingslaag toe tegen actieve aanvallen.

Specops Password Policy met Breached Password Protection biedt geautomatiseerde, voortdurende bescherming voor uw Active Directory. Het beschermt uw eindgebruikers tegen het gebruik van meer dan 4 miljard unieke bekende gecompromitteerde wachtwoorden, inclusief gegevens uit zowel bekende lekken als ons eigen honeypot-systeem dat wachtwoorden verzamelt die worden gebruikt in echte password spray-aanvallen.

De dagelijkse update van de Breached Password Protection API, in combinatie met voortdurende scans naar het gebruik van die wachtwoorden in uw netwerk, zorgt voor een veel uitgebreidere verdediging tegen het risico van wachtwoordaanslagen en het risico van wachtwoordhergebruik. Praat vandaag nog met een expert om erachter te komen hoe Specops Password Policy kan passen binnen uw organisatie.

Voortdurend afsluiten van aanvalsroutes voor hackers

De hack van Microsoft door de Russische staats-hackers Midnight Blizzard onderstreept de kritische noodzaak van sterke identiteits- en toegangsbeheerpraktijken in moderne organisaties. Het gebruik van een eenvoudige password spray-aanval om een oud, inactief account binnen te dringen, toont aan hoe zelfs ogenschijnlijk onbeduidende accounts een potentiële dreiging vormen als ze niet adequaat worden beschermd.

Organisaties moeten prioriteit geven aan het beschermen van alle accounts, ongeacht hun niveau van bevoegdheid of activiteit. Dit omvat het implementeren van robuuste wachtwoordbeleidsregels, het activeren van multi-factor authenticatie en het regelmatig uitvoeren van audits van Active Directory om inactieve of kwetsbare accounts te identificeren.

Het naleven van internationale normen zoals ISO 27001 kan organisaties helpen bij het ontwikkelen en handhaven van effectieve identiteits- en toegangsbeheerpraktijken. Deze norm dwingt organisaties om na te denken over beveiligingsmaatregelen en processen die essentieel zijn om gegevens te beschermen tegen cyberaanvallen.

In een tijdperk waarin cyberdreigingen voortdurend evolueren, is het essentieel dat organisaties proactief zijn in het beschermen van hun digitale ecosystemen. Alleen door het implementeren van robuuste identiteits- en toegangsbeheerpraktijken kunnen organisaties het risico op inbreuken zoals die van Microsoft minimaliseren en de integriteit van hun gegevens behouden.

Conclusie

De hack van Microsoft door de Russische staats-hackers Midnight Blizzard onderstreept de kritische noodzaak van sterke identiteits- en toegangsbeheerpraktijken in moderne organisaties. Het gebruik van een eenvoudige password spray-aanval om een oud, inactief account binnen te dringen, toont aan hoe zelfs ogenschijnlijk onbeduidende accounts een potentiële dreiging vormen als ze niet adequaat worden beschermd.

Organisaties moeten prioriteit geven aan het beschermen van alle accounts, ongeacht hun niveau van bevoegdheid of activiteit. Dit omvat het implementeren van robuuste wachtwoordbeleidsregels, het activeren van multi-factor authenticatie en het regelmatig uitvoeren van audits van Active Directory om inactieve of kwetsbare accounts te identificeren.

Dit blog ging alleen over het belang van identiteits- en toegangsbeheer in ISO27001. Maar ISO27001 behelst meer. Deze norm dwingt organisaties om na te denken over beveiligingsmaatregelen en processen die essentieel zijn om gegevens te beschermen tegen cyberaanvallen. Lees ons blog over de implementatie van ISO27001.

In een tijdperk waarin cyberdreigingen voortdurend evolueren, is het essentieel dat organisaties proactief zijn in het beschermen van hun digitale ecosystemen. Alleen door het implementeren van robuuste identiteits- en toegangsbeheerpraktijken kunnen organisaties het risico op inbreuken zoals die van Microsoft minimaliseren en de integriteit van hun gegevens behouden.

Meer weten over identiteits- en toegangsbeheer in ISO27001? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend strategiegesprek over ISO27001 in uw organisatie.

20 maart 24 |

De deadline nadert: ISO 27001 overgang 2022. Ben jij er klaar voor?

Blog Informatiebeveiliging

Tijd dringt!

ISO 27001 overgang 2022. Ben jij er klaar voor? De overgangsperiode naar de nieuwe ISO 27001:2022 norm nadert zijn einde. Op 1 november 2025 vervalt de geldigheid van het ISO 27001:2013 certificaat. Dit betekent dat alle organisaties die gecertificeerd willen blijven, uiterlijk op deze datum overgestapt moeten zijn naar de nieuwe norm.

Waarom is deze overstap belangrijk?

De herziene norm ISO 27001:2022 bevat belangrijke updates die inspelen op de hedendaagse cyberdreigingen en digitale risico’s. De focus ligt meer op proactieve risicobeoordeling, governance en leiderschap. Door tijdig over te stappen, ben je verzekerd van een robuuste informatiebeveiliging die voldoet aan de laatste eisen.

Maar hoe pak je die overstap nu concreet aan?

Wees gerust, je bent niet de enige! De transitie naar ISO 27001:2022 kan complex lijken, maar met de juiste stappen en ondersteuning is het zeker haalbaar.

In dit blogartikel

 • Belichten we de 5 cruciale stappen voor een soepele overstap.
 • Ontdek je de voordelen van ISO 27001 consultancy.
 • Vind je handige tips en resources om je op weg te helpen.

De 5 cruciale stappen voor een soepele overstap naar ISO 27001:2022

 1. Bepaal je huidige positie: Voer een gap-analyse uit om te bepalen waar je organisatie nu staat ten opzichte van de nieuwe norm.
 2. Stel een plan op: Maak een concreet plan met deadlines en verantwoordelijkheden voor de overstap.
 3. Implementeer de vereiste wijzigingen: Pas je informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) aan op basis van de nieuwe norm.
 4. Train je medewerkers: Zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwe norm en hun verantwoordelijkheden.
 5. Laat je certificeren: Doorloop de externe audit door een erkende certificeringsinstantie.

Op zoek naar uitgebreide informatie over de implementatie van ISO 27001? Lees dan ons blog hierover.

De voordelen van ISO 27001 consultancy

Tijdens de transitie naar ISO 27001:2022 kan de expertise van een ervaren ISO 27001 consultant een enorme troef zijn. De voordelen van consultancy zijn talrijk:

 • Tijdsbesparing: Consultants kennen de norm door en door en kunnen je helpen de juiste stappen te zetten, waardoor je tijd bespaart.
 • Expertise: Consultants beschikken over diepgaande kennis van informatiebeveiliging en kunnen je helpen je ISMS te optimaliseren.
 • Objectieve blik: Consultants brengen een objectieve blik van buitenaf en kunnen knelpunten in je ISMS identificeren.
 • Motivatie en begeleiding: Consultants motiveren en begeleiden je medewerkers tijdens de overstap.

ISO 27001 overgang 2002. Ben jij er klaar voor?

De overstap naar ISO 27001:2022 is een uitdaging, maar ook een kans om je informatiebeveiliging naar een hoger niveau te tillen. Wacht niet langer en start vandaag nog je voorbereidingen! Neem contact met ons op om jouw strategie hiervoor te bespreken.

11 maart 24 |

NSA’s 10 tips voor cybersecurity in de cloud

Blog Informatiebeveiliging

In de razendsnelle digitale wereld van vandaag, waarin organisaties massaal migreren naar de cloud, is cybersecurity een cruciale factor geworden. Recentelijk heeft de Amerikaanse geheime dienst NSA alarm geslagen over de toenemende dreiging van datalekken en aanvallen in cloudomgevingen, die hoofdzakelijk voortkomen uit misconfiguraties en verkeerde afspraken met cloudproviders. Wij schreven hier al eerder over in dit blog.

Misvattingen over verantwoordelijkheid

Een van de voornaamste problemen ontstaat doordat bedrijven onterecht vertrouwen op hun cloudprovider voor de volledige beveiliging. De NSA benadrukt echter dat de verantwoordelijkheid voor een waterdichte beveiliging bij de klant ligt. Het is van cruciaal belang dat organisaties duidelijkheid scheppen over wie welk deel van de beveiliging beheert en bewaakt.

NSA’s strategieën: Cybersecurity in de cloud

Om organisaties te helpen zich te wapenen tegen dreigingen in cloudomgevingen, heeft de NSA tien ‘mitigatiestrategieën’ opgesteld. Deze strategieën vormen een solide basis om datalekken en aanvallen te voorkomen.

1. Inzicht in verantwoordelijkheid

Organisaties moeten een helder begrip hebben van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen henzelf en hun cloudprovider. Het is van groot belang dat beide partijen zich bewust zijn van hun rol in het waarborgen van de beveiliging.

2. Logboeken als cruciaal instrument

Het gebruik van logs speelt een cruciale rol in het identificeren van potentiële aanvallers in cloudomgevingen. Het regelmatig controleren en analyseren van logs kan helpen bij het vroegtijdig detecteren van verdachte activiteiten.

3. Secure inloggen

Een andere aanbeveling van de NSA is het nauwlettend volgen van de inlogprocedures in cloudomgevingen. Sterke authenticatieprotocollen en regelmatige controle van gebruikersactiviteiten zijn essentieel om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

4. Beveiliging van cloudgegevens

Het beschermen van data in de cloud is van het grootste belang. Organisaties moeten gebruikmaken van geschikte cloudopslag, blootstelling via publieke IP-adressen vermijden en encryptie toepassen om de vertrouwelijkheid te waarborgen.

5. Netwerksegmentatie en encryptie

De NSA raadt het implementeren van netwerksegmentatie en encryptie aan als effectieve strategieën. Door het netwerk op te delen in afzonderlijke segmenten en gevoelige data te versleutelen, wordt de kans op ongeautoriseerde toegang sterk verminderd.

6. Minimale rechten toekennen

Het ‘least privilege’-principe, waarbij gebruikers alleen de minimale toegangsrechten krijgen die nodig zijn om hun taken uit te voeren, wordt sterk aanbevolen. Op deze manier beperken organisaties het risico op onbedoelde of kwaadwillige acties.

7. Regelmatige back-ups

Een van de meest effectieve manieren om zich te beschermen tegen dataverlies is het regelmatig maken van back-ups. Hierdoor kunnen organisaties snel herstellen na een aanval of incident.

8. Encryptie inschakelen

Het inschakelen van encryptie op verschillende niveaus, zowel tijdens de overdracht als op de opslaglocatie, is een niet te missen maatregel. Hiermee wordt voorkomen dat vertrouwelijke informatie in verkeerde handen valt.

9. Periodieke beveiligingsmaatregelen herzien

Beveiligingsmaatregelen moeten niet statisch zijn. Periodieke evaluaties en herzieningen zijn noodzakelijk om gelijke tred te houden met de steeds veranderende dreigingslandschappen.

10. Bewustwording en training

Tot slot benadrukt de NSA het belang van bewustwording en training van medewerkers. Een goed geïnformeerde en getrainde werknemerspopulatie vormt een extra verdedigingslinie tegen potentiële aanvallen.

Conclusie: Cybersecurity in de cloud

Met de groeiende adoptie van cloudomgevingen moeten organisaties proactief handelen om zich te beschermen tegen toenemende dreigingen. Door de tien mitigatiestrategieën van de NSA te implementeren, kunnen bedrijven hun digitale activa veiligstellen en een solide verdediging opbouwen.

De cloud mag dan wel een aantrekkelijk doelwit zijn voor aanvallers, maar met de juiste beveiligingsmaatregelen kunnen organisaties een ondoordringbare barrière creëren. Het is tijd om de verantwoordelijkheid voor beveiliging serieus te nemen en de veiligheid van gegevens in de cloud naar een hoger niveau te tillen.

Meer weten?

Plan een strategiegesprek in met één van onze experts.

07 maart 24 |

ISO 27001 en bewustwording van informatiebeveiliging bij medewerkers

Blog Informatiebeveiliging

De digitale wereld staat onder constante dreiging sinds de opkomst van cybercriminelen in december 2023. Ze exploiteren ingenieus nagemaakte websites die zich voordoen als vertrouwde videoconferentieplatforms zoals Google Meet, Skype en Zoom. Deze ontwikkeling legt de nadruk op de cruciale rol van doortastende beveiligingsmaatregelen, geleid door ISO 27001, en benadrukt dat bewustwording bij medewerkers geen optie is, maar een absolute noodzaak.

Nep videoconferentieplatforms

De verspreiding van malware, met name Remote Access Trojans (RATs) zoals SpyNote RAT voor Android en NjRAT en DCRat voor Windows, is in een stroomversnelling geraakt. Geraffineerde nepwebsites, gehost op domeinen met sluwe typografische fouten die als twee druppels water lijken op legitieme platforms, verleiden gebruikers doelbewust om in de val te lopen.

In deze cyberaanvalarena is het cruciaal om nepwebsites te spotten. Typosquatting, waarbij aanvallers slimme domeinnamen kiezen, wordt steeds geavanceerder. Het doel? Gebruikers verleiden tot het downloaden van kwaadaardige bestanden, gemaskeerd als legitieme videoconferentie-apps.

ISO 27001 als gids in beveiliging

ISO 27001, de internationale standaard voor informatiebeveiliging, reikt organisaties een gestructureerde hand aan om zich te wapenen tegen geavanceerde dreigingen. Met een scherp oog voor risicobeheer en beveiligingsmaatregelen benadrukt ISO 27001 het belang van een allesomvattende benadering van informatiebeveiliging. Dit gaat niet alleen over technologische maatregelen, maar ook over de betrokkenheid van medewerkers.

Een cruciaal element in ISO 27001 is bewustwording bij medewerkers. Te midden van de recente opkomst van nepvideoconferentieplatforms wordt dit aspect des te urgenter. ISO 27001 dwingt organisaties om diepgaand na te denken over het implementeren van bewustwordingsprogramma’s die medewerkers informeren over potentiële risico’s en de beste praktijken voor informatiebeveiliging.

Malware evolutie: WogRAT en andere innovaties

Naast de dreiging van nepvideoconferentieplatforms zien we een opmars van nieuwe malware, zoals WogRAT, die zich richt op zowel Windows als Linux. Deze malware maakt gebruik van geavanceerde methoden, zoals het misbruiken van gratis online notitieblokplatforms als heimelijke vectoren voor het hosten en ophalen van kwaadaardige code.

De dynamiek van cyberdreigingen transformeert voortdurend. Cybercriminelen passen hun tactieken aan, en organisaties moeten proactief inspelen op deze evolutie. Het vermogen om dreigingen zoals WogRAT te weerstaan, vereist niet alleen geavanceerde technologische oplossingen, maar ook een diepgaand begrip van de menselijke factor in cybersecurity.

Phishing campagnes

Te midden van deze dreigingen komt financieel gemotiveerde cybercriminaliteit prominent naar voren. Een actor, bekend als TA4903, voert grootschalige phishingcampagnes uit om bedrijfsreferenties te stelen. Sinds 2019 actief, intensiveerde deze actor zijn activiteiten in het midden van 2023. De campagnes omvatten spoofing van verschillende U.S. overheidsinstanties en organisaties in diverse sectoren, waaronder bouw, financiën, gezondheidszorg en voedingsmiddelenindustrie.

Medewerkers in de beveiligingsketen

Deze phishingcampagnes maken gebruik van geavanceerde technieken, zoals het gebruik van QR-codes (quishing) voor credential phishing en de EvilProxy-adversary-in-the-middle (AiTM) phishingkit om tweefactorauthenticatie (2FA) te omzeilen. Zodra een doelmailbox is gecompromitteerd, doorzoekt de dreigingsactor naar informatie met betrekking tot betalingen, facturen en bankgegevens. Het uiteindelijke doel is het kapen van bestaande e-mailthreads en het uitvoeren van factuurfraude.

Deze scenario’s onderstrepen de cruciale rol van medewerkers in de beveiligingsketen. ISO 27001 stelt dat bewustwordingsprogramma’s moeten worden geïmplementeerd om medewerkers op te leiden over dergelijke risico’s en om hen te helpen verdachte activiteiten te herkennen en melden.

Bewustwording bij medewerkers

Bewustwording bij medewerkers is de sleutel tot het versterken van de menselijke schakel in cybersecurity. ISO 27001 benadrukt educatie over het herkennen van nepwebsites, veilig downloadgedrag, meldingsprocedures, regelmatige updates en patching van systemen, en het juiste gebruik van tweefactorauthenticatie (2FA).

Organisaties moeten niet alleen investeren in geavanceerde technologische oplossingen, maar ook in het bouwen van een cultuur van cybersecuritybewustzijn. Een doortastend bewustwordingsprogramma kan de algehele cyberweerbaarheid van een organisatie versterken en de impact van aanvallen verminderen.

Conclusie

De recente toename van cyberdreigingen via nepvideoconferentieplatforms en de opkomst van geavanceerde malware benadrukken de dringende noodzaak voor organisaties om zich actief te beschermen. ISO 27001 biedt niet alleen een raamwerk voor informatiebeveiliging, maar dwingt organisaties ook om actieve bewustwordingsprogramma’s te implementeren.

De menselijke factor, vertegenwoordigd door de medewerkers, is een cruciale schakel in de beveiligingsketen. Door te investeren in educatie en actieve bewustwording kunnen organisaties een robuuste verdediging opbouwen tegen steeds evoluerende cyberdreigingen. Het is tijd om gezamenlijk op te staan tegen deze bedreigingen en de digitale wereld actief veiliger te maken.

Meer weten?

Eens vrijblijvend sparren met één van onze experts over bewustwording bij medewerkers van informatiebeveiliging of ISO27001? Plan een strategiegesprek in.

01 maart 24 |

Cyberveiligheid in de verblijfsrecreatie: de onmisbare rol van ISO 27001

Blog Informatiebeveiliging

Inleiding

De wereld van verblijfsrecreatie bloeit op met digitale innovaties, waardoor gasten een naadloze en geavanceerde ervaring genieten. Maar, te midden van deze vooruitgang ontstaan nieuwe uitdagingen op het gebied van cybersecurity. Het is van essentieel belang voor bedrijven in de verblijfsrecreatie om voorop te lopen in het beveiligen van hun digitale rijkdommen. Een krachtig schild in deze digitale strijd is ISO 27001, de internationale standaard voor informatiebeveiliging.

ISO 27001: een korte toelichting

ISO 27001 biedt een gestructureerde benadering om Information Security Management Systems (ISMS) op te zetten, te implementeren, te onderhouden en te verbeteren. In de context van verblijfsrecreatie, waar gastinformatie, boekingsgegevens en financiële transacties een cruciale rol spelen, wordt ISO 27001 een onmisbare waarborg voor digitale veiligheid.

Digitale risico’s in verblijfsrecreatie

De verblijfsrecreatie-industrie staat bloot aan diverse digitale bedreigingen, van datalekken tot phishing-aanvallen en ransomware. In een tijd waarin digitalisering de norm is, is het cruciaal om bewust te zijn van mogelijke risico’s en de impact van inbreuken op de informatiebeveiliging.

Voordelen van ISO 27001 in verblijfsrecreatie

 1. Bescherming van Gastgegevens: ISO 27001 waarborgt de veilige verwerking en opslag van persoonlijke gastinformatie, waardoor gasten met vertrouwen kunnen recreëren.
 2. Beveiliging van Boekingsgegevens: Het ISMS garandeert de integriteit en vertrouwelijkheid van boekingsinformatie, van essentieel belang voor de tevredenheid van gasten en het behoud van een sterke reputatie.
 3. Weerstand tegen Cyberaanvallen: Proactief risico’s identificeren en beheersen verhoogt de weerbaarheid tegen mogelijke cyberaanvallen, waardoor bedrijfscontinuïteit wordt verzekerd.
 4. Wettelijke Compliance: ISO 27001 helpt bedrijven te voldoen aan privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere regionale wetten.

Conclusie

ISO 27001 is geen luxe, maar een noodzakelijke investering voor bedrijven in de verblijfsrecreatie die serieus zijn over digitale veiligheid. Het biedt niet alleen een krachtige verdediging tegen digitale dreigingen, maar toont ook aan gasten, partners en regelgevers dat het bedrijf zich toewijdt aan het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie. Door te voldoen aan de ISO 27001-standaard, wandelen bedrijven in de verblijfsrecreatie met vertrouwen de digitale wereld van veiligheid tegemoet.

Meer weten?

Onze ISO-experts gaan graag een strategiegesprek aan over het belang van informatiebeveiliging in jouw specifieke situatie. Neem contact op om een afspraak te maken.

29 februari 24 |

Uitgebreid stappenplan voor implementatie van ISO27001

Blog Informatiebeveiliging

Inleiding

In de snel evoluerende digitale wereld is informatiebeveiliging cruciaal voor het waarborgen van de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. ISO27001, een internationale standaard voor informatiebeveiliging, biedt organisaties een kader om een robuust Information Security Management System (ISMS) op te zetten. Dit blog biedt een uitgebreid stappenplan voor de implementatie van ISO27001.

Stappenplan implementatie ISO27001

Stap 1: Contextanalyse als Fundament

Een grondige contextanalyse vormt de fundamenten van een succesvol ISMS. Start met het in kaart brengen van de organisatorische context. Schrijf de context van de organisatie op, breng alle relevante belanghebbenden in kaart, en identificeer de eisen die zij stellen. Een contextanalyse helpt bij het identificeren van alle eisen waarin de informatiebeveiliging van de organisatie moet voldoen. Denk eraan dat niet alleen klanten eisen van informatiebeveiliging hebben. Ook medewerkers en leveranciers hebben eisen ten aanzien van informatiebeveiliging. Houd hier rekening mee in het ISMS.

Een valkuil hierbij is een te grove contextanalyse, waardoor belangrijke eisen over het hoofd worden gezien.

Stap 2: Managementbetrokkenheid en middelen voor ISO27001

Zorg voor een diepgaande betrokkenheid van het management en waarborg voldoende middelen voor de implementatie van het ISMS. Helaas komt het vaak voor dat het management de opdracht geeft om informatiebeveiliging te implementeren en een ISO27001-certificering te behalen, zonder hierbij zelf een actieve rol te spelen. Hierdoor zal het ISMS nooit goed gaan functioneren. Actieve participatie van het management is cruciaal voor het slagen van het ISMS.

Stap 3: Competenties van medewerkers omtrent ISO27001 en informatiebeveiliging

Competenties bij medewerkers zijn cruciaal. Zorg voor voldoende competenties bij het interne personeel, of overweeg externe expertise in te huren. Vooral bij MKB en MKB+ merken we dat het ISMS en ISO27001 worden overgelaten aan medewerkers die nog onvoldoende grip hebben op de materie. Dit resulteert er vaak in dat juist de cruciale stappen van het ISMS worden overgeslagen. Of dat de risicoanalyse zonder de juiste diepgang wordt uitgevoerd, omdat een kritische procesbegeleider ontbreekt. Een snelle risicoanalyse zonder de juiste expertise kan leiden tot onvolledige resultaten.

Stap 4: Bewustzijn creëren over het belang van het ISMS van ISO27001

Het creëren van bewustzijn omtrent informatiebeveiliging bij medewerkers is een voortdurend proces. Korte en frequente communicatie over informatiebeveiliging, beleid en procedures draagt bij aan een diepgaand bewustzijn. Regelmatige herhaling van deze communicatie is essentieel om de boodschap te verankeren. Het management speelt hierbij ook cruciale rol om voldoende middelen beschikbaar te stellen.

Stap 5: Effectieve interne communicatie over het ISMS en ISO27001

Interne communicatie over informatiebeveiliging, beleid, procedures, en het ISMS moet effectief en gestructureerd zijn. Het moet duidelijk zijn waar bepaalde documenten te raadplegen zijn, wie er kennis van moeten nemen, hoe wordt geborgd dat die personen de inhoud van de documenten kennen, etc. Te vaak wordt aangenomen dat bepaalde zaken bekend zijn in de organisatie. Houd er rekening mee dat medewerkers vaak al veel informatie moeten verwerken en dat het ISMS, ISO27001 en informatiebeveiliging niet altijd top of mind zijn.

Stap 6: Adequaat versiebeheer

Het implementeren van adequaat versiebeheer voor het ISMS en gerelateerde documenten is een noodzaak. Een duidelijke procedure voor wijzigingen helpt om het systeem gestructureerd en overzichtelijk te houden. Hiermee wordt voorkomen dat medewerkers van verkeerde uitgangspunten uitgaan of verkeerde procedures gebruiken. Dit onderdeel van ISO27001 wordt vaak als ‘vervelend’ of een ‘papieren tijger’ ervaren, terwijl het niet zelden gebeurt dat juist versiebeheer leidt tot afwijkingen in het ISMS en tijdens de certificeringsaudit.

Stap 7: Definieer Rollen en rapportagelijnen van het ISMS en informatiebeveiliging

Stel duidelijke rollen en rapportagelijnen vast voor het informatiebeveiligingsbeleid. Voorkom interne audits met tegenstrijdige belangen door een transparante structuur te handhaven en zorg voor actieve opvolging van constateringen uit deze audits. Vaak wordt de interne audit van ISO27001 overgelaten aan dezelfde consultant die het ISMS heeft helpen implementeren. Een kritische auditor zal hier tijdens de certificeringsaudit zeker een opmerking over maken en mogelijk zelfs een bevinding voor schrijven.

Stap 8: Risicoanalyse en -behandeling van risico’s van informatiebeveiliging

Identificeer en evalueer risico’s voor het implementeren en onderhouden van het ISMS. Het opstellen van een gedegen plan om deze risico’s te behandelen is essentieel voor het behalen van gestelde doelstellingen. Het gaat hierbij dus niet om risico’s van informatiebeveiliging. Maar om risico’s dat het ISMS niet goed zal werken. Voorbeelden van risico’s zijn “verkeerde prioriteiten”, “onvoldoende kennis” of “geen intrinsieke motivatie”. Een valkuil bij deze stap is een te snelle risicoanalyse, wat kan resulteren in het over het hoofd zien van cruciale bedreigingen.

Stap 9: Risicobeoordelingsprocedure van risico’s van informatiebeveiliging

Implementeer een gestructureerde risicobeoordelingsprocedure en vermijd het ontbreken van duidelijke criteria bij het bepalen van risico’s. Het hanteren van heldere criteria is van groot belang om een betrouwbare beoordeling te garanderen. In de praktijk wordt de risicoanalyse nog te vaak ‘uit de losse pols’ uitgevoerd, wat leidt tot discussies achteraf. Ook vinden veel organisaties het lastig om eerst het brutorisico in kaart te brengen en dan pas te gaan praten over maatregelen die leiden tot het nettorisico. De reden dat dit belangrijk is, is dat uit het brutorisico blijkt hoe belangrijk een bepaalde maatregel is. En welke monitoring er dus moet plaatsvinden op die maatregel voor informatiebeveiliging.

Stap 10: Continue Verbetering en registratie van afwijkingen

Borg continue verbetering van het ISMS door het uitvoeren van regelmatige interne audits. Voer managementreviews uit en registreer afwijkingen van het ISMS. Voer root cause analyses uit en implementeer verbeteracties om de robuustheid van het systeem te waarborgen. Juist in die laatste stap gaat in de praktijk ook het nodige mis. Organisaties zijn huiverig om afwijkingen te registreren. En eventuele afwijkingen worden te geïsoleerd geanalyseerd; er wordt niet gekeken of de oorzaak van deze afwijking ook tot andere afwijkingen in het ISMS kan leiden. Hiermee laat de organisatie een kans liggen om het ISMS te verbeteren. En dat is jammer.

Valkuilen Vermijden voor een succesvolle implementatie van het ISMS en ISO27001

Naast de stappen zelf, is het van essentieel belang om valkuilen te vermijden voor een succesvolle ISO27001-implementatie. Hier zijn enkele valkuilen en tips om ze te ontwijken:

Aan de achterkant beginnen (implementeren van losse maatregelen)

Een gestructureerde benadering begint bij de basis. Het implementeren van losse maatregelen zonder een overkoepelend plan kan leiden tot inconsistenties en zwakke punten in het beveiligingssysteem.

Te grove contextanalyse

Een onvoldoende gedetailleerde contextanalyse kan cruciale eisen van belanghebbenden over het hoofd zien. Zorg voor een gedegen analyse om een compleet beeld te krijgen van de organisatorische context.

Onvoldoende duidelijke criteria en proces voor risicobeoordeling

Een gebrek aan duidelijke criteria bij risicobeoordeling kan leiden tot onnauwkeurige resultaten. Zorg voor heldere criteria en volg een gestructureerd proces om risico’s betrouwbaar te beoordelen.

Te snelle risicoanalyse

Een overhaaste risicoanalyse kan kritieke bedreigingen over het hoofd zien. Neem de tijd om een grondige analyse uit te voeren en alle potentiële risico’s te identificeren.

Interne audit met tegenstrijdige belangen

Een interne audit met tegenstrijdige belangen kan de effectiviteit verminderen. Handhaaf transparante rollen en rapportagelijnen om dit te voorkomen, en zorg voor actieve opvolging van constateringen uit interne audits.

Geen opvolging van constateringen uit interne audit

Een gebrek aan opvolging na interne audits ondermijnt het hele proces. Zorg voor een actieplan om constateringen aan te pakken en verbeteringen door te voeren.

Bepaalde maatregelen uit Annex A wel op de Verklaring van Toepasselijkheid zetten, maar niet geïmplementeerd hebben

Het opnemen van maatregelen in Annex A zonder ze daadwerkelijk te implementeren, schept een vals gevoel van veiligheid. Zorg ervoor dat alle genoemde maatregelen daadwerkelijk worden geïntegreerd in het ISMS.

Conclusie

Het implementeren van ISO27001 vereist een gestructureerde en holistische aanpak. In dit blog gaven we een uitgebreid 10-stappenplan voor implementatie van ISO27001. Samen met de benoemde valkuilen heeft u een gedetailleerd kompas om de uitdagingen van informatiebeveiliging succesvol aan te gaan. Blijf bewust van de context, betrek het management, investeer in competenties, creëer bewustzijn en implementeer een doordacht ISMS om de waardevolle informatie van uw organisatie te beschermen.

Meer weten over het implementeren van ISO27001?

Hierboven vind je een uitgebreid stappenplan voor de implementatie van ISO27001. Toch kunnen we (natuurlijk) niet ingaan op alle details van het opzetten van een ISMS. Wil je meer weten over hoe het implementeren van een ISMS en ISO27001 in de praktijk verloopt? Plan een strategiegesprek in of neem contact op.

Lees eventueel ook onze andere blogs over het belang van ISO27001 in de transportsector, zorg en recreatiesector.

28 februari 24 |

Cybersecurity in de leveranciersketen en de NEN7510 norm

Blog Informatiebeveiliging

In een tijd waarin de Nederlandse zorgsector steeds meer migreert naar de cloud, worden nieuwe risico’s en uitdagingen onthuld. Recentelijk heeft Z-CERT, het Computer Emergency Response Team voor de Nederlandse zorg, gewaarschuwd dat IT-leveranciers vaker doelwit zijn van cyberaanvallen dan de zorginstellingen zelf. Deze bedreigingen, met name gericht op ransomware en data-afpersing, brengen niet alleen de leveranciers in gevaar, maar kunnen ook directe impact hebben op de zorginstellingen die afhankelijk zijn van hun diensten.

Opkomende risico’s in de zorgsector

Volgens het Cybersecurity Dreigingsbeeld voor de zorg 2023 blijkt dat Europese IT-dienstverleners vorig jaar vaker getroffen werden door ransomware-aanvallen dan de zorgaanbieders zelf. Deze alarmerende trend benadrukt de noodzaak voor zorginstellingen om hun digitale samenwerkingen grondig te evalueren en te beveiligen.

Cloudtransitie en kwetsbaarheden

Met de zorgsector die in hoog tempo de overstap maakt naar de cloud, waarbij webapplicaties en mobiele apps een cruciale rol spelen, zijn nieuwe uitdagingen aan het licht gekomen. Een verontrustend incident in 2023 illustreerde de kwetsbaarheid van de sector toen een ethische hacker via een slecht geconfigureerde app toegang kreeg tot gevoelige gegevens in ziekenhuizen. Dit benadrukt de dringende behoefte aan robuuste cybersecuritymaatregelen.

Koppeling naar NEN7510 norm

In dit licht is het belangrijk om de connectie te maken met de NEN7510 norm. Deze Nederlandse norm, die sterk lijkt op ISO27001, specificeert eisen voor informatiebeveiliging in de zorg en is van cruciaal belang om risico’s te verminderen. Zorginstellingen dienen niet alleen hun eigen systemen te beveiligen, maar ook te eisen dat hun leveranciers voldoen aan deze norm om de veiligheid van patiëntgegevens te waarborgen.

Beheersing van de leveranciersketen

Een essentieel aspect van informatiebeveiliging in de zorg is het beheersen van de leveranciersketen. Het recente rapport wijst erop dat datalekken, zelfs los van ransomware, een serieuze bedreiging vormen. Zorginstellingen moeten goede afspraken maken met hun leveranciers om ervoor te zorgen dat de informatiebeveiliging in de gehele keten gewaarborgd is.

Conclusie

In een tijdperk waarin digitale transformatie de zorgsector hervormt, is cybersecurity van het grootste belang. De combinatie van de cloudtransitie, de noodzaak van een solide cybersecurity-infrastructuur, en de naleving van normen zoals NEN7510, benadrukt de complexiteit en de urgentie van het beheersen van de risico’s in de zorgsector. Door de leveranciersketen effectief te beheren en te voldoen aan normen kunnen zorginstellingen een robuuste verdedigingslinie opbouwen tegen de steeds evoluerende dreigingen in het digitale landschap.

Meer weten?

Neem contact op met onze experts voor een gratis strategiegesprek over het beheersen van de leveranciersketen. Of boek direct een afspraak!

26 februari 24 |

Optimaliseer je ISO-certificeringen met Complite: een efficiënt beheer van je management systeem

AVG Informatiebeveiliging

In de hedendaagse zakelijke wereld is het verkrijgen en behouden van ISO-certificeringen van vitaal belang voor organisaties die streven naar kwaliteit en veiligheid in hun processen. Een essentieel onderdeel van deze certificeringen is het Management Systeem (MS), dat de naleving van de certificeringseisen waarborgt. Het handmatig beheren van deze processen kan echter tijdrovend en complex zijn. Daarom is het implementeren van een geavanceerde tool, zoals Complite, van onschatbare waarde voor een soepel en efficiënt MS-beheer.

Tijdsbesparing

Een van de meest voor de hand liggende voordelen van het gebruik van een tool voor het beheren van je ISMS is de aanzienlijke tijdsbesparing. Handmatig voldoen aan de eisen van ISO-certificeringen kan een arbeidsintensieve taak zijn. Complite stroomlijnt dit proces door automatisering en biedt een geïntegreerd platform waar alle benodigde informatie op één plek wordt bewaard. Dit bespaart niet alleen tijd bij het handhaven van compliance, maar maakt ook snellere reacties op veranderingen mogelijk, waardoor je bedrijf wendbaarder wordt.

Overzicht en transparantie

Het behouden van overzicht over alle aspecten van je MS is van cruciaal belang voor een succesvolle certificering. Complite biedt een gestructureerde en intuïtieve interface die een holistisch overzicht van je compliance-status geeft. Met dashboards, rapporten en meldingen houd je altijd de vinger aan de pols van je Management Systeem. Dit vergroot niet alleen de transparantie binnen je organisatie, maar ook naar externe auditoren toe.

Eigen frameworks voor volledige compliance

Een onderscheidende factor van Complite is de mogelijkheid om je eigen frameworks te creëren. Dit betekent dat je al je wetten, certificeringen en interne beleidslijnen kunt integreren in één geconsolideerd systeem. Hierdoor ben je niet alleen in staat om te voldoen aan de vereisten van ISO-certificeringen, maar kun je ook specifieke normen en richtlijnen van jouw branche naadloos implementeren. Het resultaat is een MS dat perfect is afgestemd op de unieke behoeften van jouw organisatie.

Krachtig actiemanagement

Het gebruik van Complite gaat verder dan het voldoen aan ISO-normen; het biedt ook een geavanceerd actiemanagementsysteem. Door middel van labels, toewijzing van verantwoordelijkheden en het leggen van (hyper)links naar andere systemen, maakt Complite het mogelijk om acties efficiënt te beheren en snel te reageren op compliance-uitdagingen. Of het nu gaat om het oplossen van non-conformiteiten of het implementeren van verbeteringsvoorstellen, Complite zorgt voor overzicht, prioritering en accountability, waardoor organisaties veerkrachtiger worden in hun streven naar kwaliteit en veiligheid. Ontdek zelf de voordelen van Complite en neem de volgende stap naar geïntegreerd risk en compliance management.

De kracht van Complite

Wanneer je Complite integreert in je MS-beheer, profiteer je van een totaaloplossing die niet alleen voldoet aan de ISO-normen, maar deze ook naar een hoger niveau tilt. De intuïtieve interface maakt het gemakkelijk voor medewerkers op alle niveaus om deel te nemen aan het compliance-proces, wat de adoptie van best practices bevordert. Daarnaast biedt de mogelijkheid om eigen frameworks te creëren een flexibiliteit die uniek is in de markt.

In conclusie, het gebruik van een geavanceerde tool zoals Complite voor het beheer van je MS bij ISO-certificeringen is niet alleen een investering in efficiëntie, maar ook in de algehele veiligheid en kwaliteit van je organisatie. Tijd is kostbaar, en met Complite benut je deze kostbare bron optimaal. Neem de volgende stap naar geïntegreerd risk en compliance management en ontdek zelf de voordelen van Complite.

Strategiegesprek

Graag samen met ons bekijken waar de automatiseringsbehoefte binnen jullie Management Systeem ligt? Neem dan contact met ons op.

23 februari 24 |

ISO 27001 en Geldmaat: Het balanceren van beschikbaarheid in informatiebeveiliging

Blog Informatiebeveiliging

In de wereld van informatiebeveiliging wordt vaak de nadruk gelegd op de vertrouwelijkheid van gegevens, en terecht. Echter, het recente nieuws over de problemen bij Geldmaat benadrukt het belang van een andere essentiële pilaar van informatiebeveiliging: beschikbaarheid. Het bedrijf, dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van geldautomaten voor ABN Amro, ING en Rabobank, heeft wederom moeite gehad om aan de afgesproken prestatienormen te voldoen.

Geldmaat’s strijd met beschikbaarheid: technische mankementen en personeelstekort

Volgens de gepresenteerde cijfers heeft Geldmaat in het afgelopen halfjaar de afgesproken beschikbaarheidsnormen niet gehaald. In plaats van het maximale toegestane percentage van 2,5 procent geldautomaten die buiten werking mogen zijn, was dat percentage maar liefst vier procent. Ook bij de automaten waar geld gestort kan worden, bleek de situatie niet rooskleurig. De overeengekomen limiet van 3,5 procent niet-werkende automaten werd overschreden met een verontrustende 7,6 procent.

Wat veroorzaakt deze uitval? Geldmaat wijst op technische mankementen, softwarestoringen en het vervangen van automaten. Echter, een opmerkelijke reden is ook het gebrek aan beschikbaar personeel. In een tijd van een krappe arbeidsmarkt blijkt het voor Geldmaat moeilijk te zijn om snel extra personeel in te zetten, wat een directe invloed heeft op de prestaties.

Het ministerie van Financiën noemt deze cijfers zorgelijk en benadrukt dat contant geld voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dit incident werpt niet alleen een kritisch licht op de dienstverlening van Geldmaat, maar fungeert ook als een waardevolle herinnering aan organisaties om de beschikbaarheid van informatie niet te verwaarlozen.

Waarom beschikbaarheid een centrale rol speelt in Informatiebeveiliging

In de context van informatiebeveiliging, met name de ISO 27001-standaard, wordt beschikbaarheid vaak onderbelicht ten opzichte van vertrouwelijkheid. Organisaties richten zich vaak op het veiligstellen van gegevens tegen ongeautoriseerde toegang (vertrouwelijkheid), maar de beschikbaarheid van informatie is net zo cruciaal.

Een gebrek aan beschikbaarheid kan variërende gevolgen hebben, afhankelijk van de aard van de organisatie. Bij Geldmaat hebben de problemen geleid tot verstoringen in de dienstverlening en ontevredenheid bij de gebruikers. Voor andere organisaties kan het leiden tot operationele stilstand, verlies van klantenvertrouwen en zelfs juridische consequenties.

Het belang van beschikbaarheid wordt nog urgenter in een tijd waarin digitale transacties en online dienstverlening de norm zijn. Bedrijven moeten niet alleen de vertrouwelijkheid van gegevens waarborgen, maar ook investeren in robuuste systemen en processen om de beschikbaarheid te waarborgen, zelfs onder onvoorziene omstandigheden.

Geldmaat-incident: een wake-up call voor informatiebeveiliging

De les die we uit het Geldmaat-incident kunnen trekken, is dat een gebalanceerde aanpak van informatiebeveiliging van essentieel belang is. Organisaties moeten niet alleen streven naar geheimhouding maar ook naar de beschikbaarheid en integriteit van informatie. ISO 27001, een internationale standaard voor informatiebeveiliging, benadrukt dit evenwicht en biedt een kader voor organisaties om een alomvattende aanpak van informatiebeveiliging te implementeren.

Het is duidelijk dat Geldmaat werk te verrichten heeft om de beschikbaarheidsproblemen aan te pakken, maar dit incident herinnert ons er allemaal aan om informatiebeveiliging in zijn geheel te omarmen. Beschikbaarheid is geen secundair aspect; het is een cruciale pijler die de veerkracht en betrouwbaarheid van een organisatie bepaalt.