08 april 24 |

Aansprakelijkheid bestuurder NIS2

Blog Informatiebeveiliging

Aansprakelijkheid bestuurder NIS2 is onbekend in de Nederlandse bestuurskamers. Dat concludeert Financieel Dagblad. In een tijdperk waarin cyberdreigingen toenemen en de digitalisering elke sector doordringt, staan bestuurders voor een nieuwe realiteit: zij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de cyberveiligheid van hun ondernemingen. Met de invoering van het nieuwe Europese beleid, NIS2, wordt het spel veranderd. Niet langer kunnen bestuurders zich verschuilen achter de schermen van IT-afdelingen en budgetgoedkeuringen. Het is tijd voor een paradigma-verschuiving waarbij de verantwoordelijkheid voor cyberveiligheid bovenaan de agenda van elk bestuursorgaan staat.

Het is geen verrassing dat deze veranderingen zich voordoen. Te veel bedrijven blijven tekortschieten op het gebied van cyberveiligheid, ondanks de toenemende dreigingen. De nieuwe regels, zoals beschreven in het artikel van het Financieele Dagblad, zijn een antwoord op deze tekortkomingen. Maar wat betekenen deze regels precies? En hoe kunnen bestuurders zich voorbereiden op hun uitgebreide verantwoordelijkheden?

Het nieuwe tijdperk van aansprakelijkheid

Met de opkomst van cyberdreigingen is het duidelijk geworden dat bestuurders niet langer kunnen wegkijken van cyberveiligheid. De nieuwe Europese regels, NIS2, leggen een directe verantwoordelijkheid op de schouders van bestuurders. Zij moeten niet alleen de maatregelen tegen cyberrisico’s goedkeuren, maar ook toezien op de uitvoering ervan. Bovendien worden ze verplicht om de cyberveiligheid bij hun directe toeleveranciers te waarborgen.

De Cyber Security Raad waarschuwt dat veel bestuurders zich niet bewust zijn van de risico’s die zij lopen. Het negeren van deze verantwoordelijkheden kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid en zelfs tot tijdelijke schorsing uit hun functie. Het is een oproep tot actie voor bestuurders om hun kennis bij te werken en de status van de cyberveiligheid binnen hun bedrijf grondig te controleren.

De impact op bedrijven

De impact van deze nieuwe regels strekt zich uit tot alle sectoren en bedrijfsgroottes. Grote bedrijven moeten niet alleen hun eigen cyberveiligheid waarborgen, maar ook de verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van hun toeleveranciers. Dit is essentieel gezien de toenemende onderlinge verbondenheid van bedrijven in de digitale wereld. Een zwakke schakel in de keten kan catastrofale gevolgen hebben voor het hele ecosysteem.

Kleine bedrijven blijven vaak achter op het gebied van cyberveiligheid, wat de hele sector kwetsbaar maakt. Het is duidelijk dat bewustwording en actie nodig zijn op alle niveaus van de industrie om een ​​effectieve verdediging tegen cyberdreigingen te waarborgen.

De rol van ISO 27001

Een flinke stap in de goede richting voor bedrijven is het implementeren van ISO 27001. Veel eisen uit NIS2 worden ingevuld als je ISO 27001 implementeert. Het mooie hiervan is dat je niet noodzakelijk jezelf daadwerkelijk hoeft te laten certificeren voor ISO 27001. Het gaat erom dat je voldoet aan de vereisten en maatregelen neemt om de cyberveiligheid van je organisatie te verbeteren.

Voorbereiding op de toekomst

De implementatie van NIS2 brengt uitdagingen met zich mee voor zowel bedrijven als toezichthouders. Er is een dringende behoefte aan gekwalificeerd personeel met expertise in cybersecurity. Bovendien kunnen bedrijven te maken krijgen met meerdere toezichthouders, wat kan leiden tot complexiteit en regeldruk.

Het is cruciaal dat bedrijven zich bewust zijn van hun verplichtingen onder de nieuwe wetgeving en proactief handelen om aan deze eisen te voldoen. Dit omvat het investeren in opleidingen, het uitvoeren van risicoanalyses en het verbeteren van de cyberveiligheidscultuur binnen de organisatie. Alleen door samen te werken en de juiste maatregelen te nemen, kunnen bedrijven zich effectief beschermen tegen de gevaren van de digitale wereld.

Conclusie

De invoering van NIS2 markeert een nieuw tijdperk van verantwoordelijkheid voor bestuurders en bedrijven wereldwijd. Het is een duidelijk signaal dat cyberveiligheid niet langer kan worden genegeerd of behandeld als een secundaire zorg. In een tijdperk waarin digitale dreigingen toenemen en de impact van cyberaanvallen steeds verder reikt, is het essentieel dat bestuurders zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en actief stappen ondernemen om de cyberveiligheid van hun organisaties te waarborgen.

De weg vooruit zal niet gemakkelijk zijn, maar met de juiste maatregelen en een collectieve inspanning kunnen bedrijven zich effectief beschermen tegen de gevaren van de digitale wereld. Aansprakelijkheid bestuurder NIS2 is niet alleen een juridisch concept, maar een dringende oproep tot actie voor een veiligere en veerkrachtigere digitale toekomst.

Vrijblijvend strategiegesprek

Benieuwd of NIS2 op jouw organisatie van toepassing is? Of wil je eens vrijblijvend sparren over de gevolgen van deze wetgeving of de implementatie van ISO 27001? Neem contact op en we plannen een afspraak in met één van onze ervaren consultants.

03 april 24 |

Continue verbetering en onderhoud van het ISMS in ISO 27001

Blog Informatiebeveiliging

In de wereld van informatiebeveiliging is de ISO 27001-norm een onmisbaar instrument geworden voor organisaties die streven naar het beheersen en beschermen van hun waardevolle informatie. Een van de kernprincipes van ISO 27001 is het concept van continue verbetering en onderhoud van het ISMS (Information Security Management System). Deze dynamische aanpak stelt organisaties in staat om zich voortdurend aan te passen aan veranderende bedreigingen en risico’s, waardoor ze hun informatiebeveiligingsprestaties voortdurend kunnen optimaliseren en versterken.

Het kompas voor informatiebeveiliging

In de context van ISO 27001 is continue verbetering en onderhoud van het ISMS het kompas dat organisaties leidt naar een steeds robuuster en veerkrachtiger ISMS. Het is niet slechts een eenmalige inspanning, maar eerder een voortdurende reis die nooit echt eindigt. Dit is van cruciaal belang gezien de voortdurende evolutie van bedreigingen en technologische veranderingen die de informatiebeveiligingslandschap voortdurend vormgeven.

Het ISO 27001-framework legt expliciet de nadruk op de noodzaak van continue verbetering en onderhoud in alle aspecten van informatiebeveiliging. Deze aanpak wordt niet alleen aangemoedigd, maar ook vereist voor organisaties die streven naar certificering volgens de norm. Dit betekent dat organisaties voortdurend moeten blijven evalueren, aanpassen en verbeteren van hun beveiligingsmaatregelen en processen om te voldoen aan de steeds veranderende dreigingen en eisen.

De drijvende kracht achter continue verbetering

Een van de belangrijkste drijvende krachten achter continue verbetering en onderhoud binnen het kader van ISO 27001 is het concept van de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. Dit cyclische proces vormt het fundament van het ISMS en biedt een gestructureerde benadering voor het realiseren van continue verbetering.

De PDCA-cyclus begint met het plannen van beveiligingsmaatregelen en processen, gevolgd door de uitvoering ervan (Do), het controleren van de resultaten en prestaties (Check), en tot slot het nemen van corrigerende maatregelen en het verbeteren van de processen (Act). Deze iteratieve benadering zorgt ervoor dat organisaties voortdurend leren van hun ervaringen, zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en hun informatiebeveiligingspraktijken blijven versterken.

Continue verbetering in de praktijk

Het streven naar continue verbetering en onderhoud binnen ISO 27001 vereist betrokkenheid en inzet op alle niveaus van een organisatie. Het begint met een cultuur van bewustwording en betrokkenheid, waarin alle medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor het beschermen van de informatie van de organisatie. Dit betekent het regelmatig evalueren van risico’s, het identificeren van zwakke punten en het nemen van proactieve maatregelen om de beveiliging te versterken.

Het onderhoud van een ISMS omvat ook regelmatige interne audits en beoordelingen om de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen te beoordelen en mogelijke lacunes te identificeren. Deze audits bieden waardevolle inzichten die kunnen worden gebruikt om verbeteringen door te voeren en het beveiligingsniveau van de organisatie te verhogen.

Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en technologie, en deze kennis toe te passen bij het updaten en verbeteren van het ISMS. Dit kan onder meer het implementeren van nieuwe beveiligingsmaatregelen, het aanpassen van bestaande processen en het trainen van medewerkers om te reageren op nieuwe bedreigingen omvatten.

Het pad naar voortdurend succes

In een wereld waarin cyberdreigingen voortdurend evolueren en nieuwe uitdagingen zich blijven voordoen, is het streven naar continue verbetering en onderhoud van cruciaal belang voor organisaties die streven naar een robuuste en veerkrachtige informatiebeveiligingsinfrastructuur. ISO 27001 biedt een solide kader voor het realiseren van dit doel, maar het is aan organisaties om zich te blijven inzetten voor deze reis van voortdurende verbetering.

Door een cultuur van bewustwording en betrokkenheid te cultiveren, de PDCA-cyclus effectief toe te passen en voortdurend te leren van ervaringen, kunnen organisaties hun informatiebeveiligingspraktijken voortdurend versterken en zich aanpassen aan de uitdagingen van een steeds veranderende digitale wereld. Het is dit voortdurende streven naar excellence dat organisaties zal helpen om niet alleen aan de eisen van ISO 27001 te voldoen, maar ook om hun informatiebeveiligingsdoelstellingen op lange termijn te bereiken.

Hobbels bij het implementeren van de PDCA-cyclus

Een veelvoorkomend probleem bij het implementeren van een goede PDCA-cyclus is het gebrek aan overzicht. Actiemanagement wordt vaak vorm gegeven via aparte Excel-lijstjes of geïntegreerd in bestaande workflow management tools die niet geschikt zijn voor het ISMS. Complite kent een sterke en uitgebreide actiemanagement module, waarin directe koppelingen kunnen worden gelegd met risico’s, getroffen maatregelen of incidenten. Het biedt ook de mogelijkheid om automatisch terugkerende acties aan te maken. Via email notificaties blijven niet alleen de actie-eigenaar, maar alle volgers van de actie, op de hoogte van de ontwikkelingen in het actiepunt.

Conclusie

Continue verbetering en onderhoud vormen de kern van ISO 27001 en zijn essentieel voor het creëren van een veerkrachtig en effectief Information Security Management System. Het is daarbij wel zaak om voor de juiste inrichting en tooling te kiezen. Door de PDCA-cyclus toe te passen, betrokkenheid op alle niveaus te bevorderen en zich voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden, kunnen organisaties hun informatiebeveiligingspraktijken voortdurend versterken en hun waardevolle informatie beschermen tegen de voortdurende bedreigingen van de moderne wereld.

Meer weten?

Voer een vrijblijvend strategiegesprek met één van onze consultants om te bekijken op welke wijze jouw organisatie invulling kan geven aan continue verbetering en onderhoud van het ISMS. Onze consultants werken tevens als externe auditoren voor certificatie instellingen zien dus vele organisaties. Hun praktijkervaringen zijn van onschatbare waarde. Neem contact op en we plannen iets in.

20 maart 24 |

De deadline nadert: ISO 27001 overgang 2022. Ben jij er klaar voor?

Blog Informatiebeveiliging

Tijd dringt!

ISO 27001 overgang 2022. Ben jij er klaar voor? De overgangsperiode naar de nieuwe ISO 27001:2022 norm nadert zijn einde. Op 1 november 2025 vervalt de geldigheid van het ISO 27001:2013 certificaat. Dit betekent dat alle organisaties die gecertificeerd willen blijven, uiterlijk op deze datum overgestapt moeten zijn naar de nieuwe norm.

Waarom is deze overstap belangrijk?

De herziene norm ISO 27001:2022 bevat belangrijke updates die inspelen op de hedendaagse cyberdreigingen en digitale risico’s. De focus ligt meer op proactieve risicobeoordeling, governance en leiderschap. Door tijdig over te stappen, ben je verzekerd van een robuuste informatiebeveiliging die voldoet aan de laatste eisen.

Maar hoe pak je die overstap nu concreet aan?

Wees gerust, je bent niet de enige! De transitie naar ISO 27001:2022 kan complex lijken, maar met de juiste stappen en ondersteuning is het zeker haalbaar.

In dit blogartikel

 • Belichten we de 5 cruciale stappen voor een soepele overstap.
 • Ontdek je de voordelen van ISO 27001 consultancy.
 • Vind je handige tips en resources om je op weg te helpen.

De 5 cruciale stappen voor een soepele overstap naar ISO 27001:2022

 1. Bepaal je huidige positie: Voer een gap-analyse uit om te bepalen waar je organisatie nu staat ten opzichte van de nieuwe norm.
 2. Stel een plan op: Maak een concreet plan met deadlines en verantwoordelijkheden voor de overstap.
 3. Implementeer de vereiste wijzigingen: Pas je informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) aan op basis van de nieuwe norm.
 4. Train je medewerkers: Zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwe norm en hun verantwoordelijkheden.
 5. Laat je certificeren: Doorloop de externe audit door een erkende certificeringsinstantie.

Op zoek naar uitgebreide informatie over de implementatie van ISO 27001? Lees dan ons blog hierover.

De voordelen van ISO 27001 consultancy

Tijdens de transitie naar ISO 27001:2022 kan de expertise van een ervaren ISO 27001 consultant een enorme troef zijn. De voordelen van consultancy zijn talrijk:

 • Tijdsbesparing: Consultants kennen de norm door en door en kunnen je helpen de juiste stappen te zetten, waardoor je tijd bespaart.
 • Expertise: Consultants beschikken over diepgaande kennis van informatiebeveiliging en kunnen je helpen je ISMS te optimaliseren.
 • Objectieve blik: Consultants brengen een objectieve blik van buitenaf en kunnen knelpunten in je ISMS identificeren.
 • Motivatie en begeleiding: Consultants motiveren en begeleiden je medewerkers tijdens de overstap.

ISO 27001 overgang 2002. Ben jij er klaar voor?

De overstap naar ISO 27001:2022 is een uitdaging, maar ook een kans om je informatiebeveiliging naar een hoger niveau te tillen. Wacht niet langer en start vandaag nog je voorbereidingen! Neem contact met ons op om jouw strategie hiervoor te bespreken.

29 februari 24 |

Uitgebreid stappenplan voor implementatie van ISO27001

Blog Informatiebeveiliging

Inleiding

In de snel evoluerende digitale wereld is informatiebeveiliging cruciaal voor het waarborgen van de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. ISO27001, een internationale standaard voor informatiebeveiliging, biedt organisaties een kader om een robuust Information Security Management System (ISMS) op te zetten. Dit blog biedt een uitgebreid stappenplan voor de implementatie van ISO27001.

Stappenplan implementatie ISO27001

Stap 1: Contextanalyse als Fundament

Een grondige contextanalyse vormt de fundamenten van een succesvol ISMS. Start met het in kaart brengen van de organisatorische context. Schrijf de context van de organisatie op, breng alle relevante belanghebbenden in kaart, en identificeer de eisen die zij stellen. Een contextanalyse helpt bij het identificeren van alle eisen waarin de informatiebeveiliging van de organisatie moet voldoen. Denk eraan dat niet alleen klanten eisen van informatiebeveiliging hebben. Ook medewerkers en leveranciers hebben eisen ten aanzien van informatiebeveiliging. Houd hier rekening mee in het ISMS.

Een valkuil hierbij is een te grove contextanalyse, waardoor belangrijke eisen over het hoofd worden gezien.

Stap 2: Managementbetrokkenheid en middelen voor ISO27001

Zorg voor een diepgaande betrokkenheid van het management en waarborg voldoende middelen voor de implementatie van het ISMS. Helaas komt het vaak voor dat het management de opdracht geeft om informatiebeveiliging te implementeren en een ISO27001-certificering te behalen, zonder hierbij zelf een actieve rol te spelen. Hierdoor zal het ISMS nooit goed gaan functioneren. Actieve participatie van het management is cruciaal voor het slagen van het ISMS.

Stap 3: Competenties van medewerkers omtrent ISO27001 en informatiebeveiliging

Competenties bij medewerkers zijn cruciaal. Zorg voor voldoende competenties bij het interne personeel, of overweeg externe expertise in te huren. Vooral bij MKB en MKB+ merken we dat het ISMS en ISO27001 worden overgelaten aan medewerkers die nog onvoldoende grip hebben op de materie. Dit resulteert er vaak in dat juist de cruciale stappen van het ISMS worden overgeslagen. Of dat de risicoanalyse zonder de juiste diepgang wordt uitgevoerd, omdat een kritische procesbegeleider ontbreekt. Een snelle risicoanalyse zonder de juiste expertise kan leiden tot onvolledige resultaten.

Stap 4: Bewustzijn creëren over het belang van het ISMS van ISO27001

Het creëren van bewustzijn omtrent informatiebeveiliging bij medewerkers is een voortdurend proces. Korte en frequente communicatie over informatiebeveiliging, beleid en procedures draagt bij aan een diepgaand bewustzijn. Regelmatige herhaling van deze communicatie is essentieel om de boodschap te verankeren. Het management speelt hierbij ook cruciale rol om voldoende middelen beschikbaar te stellen.

Stap 5: Effectieve interne communicatie over het ISMS en ISO27001

Interne communicatie over informatiebeveiliging, beleid, procedures, en het ISMS moet effectief en gestructureerd zijn. Het moet duidelijk zijn waar bepaalde documenten te raadplegen zijn, wie er kennis van moeten nemen, hoe wordt geborgd dat die personen de inhoud van de documenten kennen, etc. Te vaak wordt aangenomen dat bepaalde zaken bekend zijn in de organisatie. Houd er rekening mee dat medewerkers vaak al veel informatie moeten verwerken en dat het ISMS, ISO27001 en informatiebeveiliging niet altijd top of mind zijn.

Stap 6: Adequaat versiebeheer

Het implementeren van adequaat versiebeheer voor het ISMS en gerelateerde documenten is een noodzaak. Een duidelijke procedure voor wijzigingen helpt om het systeem gestructureerd en overzichtelijk te houden. Hiermee wordt voorkomen dat medewerkers van verkeerde uitgangspunten uitgaan of verkeerde procedures gebruiken. Dit onderdeel van ISO27001 wordt vaak als ‘vervelend’ of een ‘papieren tijger’ ervaren, terwijl het niet zelden gebeurt dat juist versiebeheer leidt tot afwijkingen in het ISMS en tijdens de certificeringsaudit.

Stap 7: Definieer Rollen en rapportagelijnen van het ISMS en informatiebeveiliging

Stel duidelijke rollen en rapportagelijnen vast voor het informatiebeveiligingsbeleid. Voorkom interne audits met tegenstrijdige belangen door een transparante structuur te handhaven en zorg voor actieve opvolging van constateringen uit deze audits. Vaak wordt de interne audit van ISO27001 overgelaten aan dezelfde consultant die het ISMS heeft helpen implementeren. Een kritische auditor zal hier tijdens de certificeringsaudit zeker een opmerking over maken en mogelijk zelfs een bevinding voor schrijven.

Stap 8: Risicoanalyse en -behandeling van risico’s van informatiebeveiliging

Identificeer en evalueer risico’s voor het implementeren en onderhouden van het ISMS. Het opstellen van een gedegen plan om deze risico’s te behandelen is essentieel voor het behalen van gestelde doelstellingen. Het gaat hierbij dus niet om risico’s van informatiebeveiliging. Maar om risico’s dat het ISMS niet goed zal werken. Voorbeelden van risico’s zijn “verkeerde prioriteiten”, “onvoldoende kennis” of “geen intrinsieke motivatie”. Een valkuil bij deze stap is een te snelle risicoanalyse, wat kan resulteren in het over het hoofd zien van cruciale bedreigingen.

Stap 9: Risicobeoordelingsprocedure van risico’s van informatiebeveiliging

Implementeer een gestructureerde risicobeoordelingsprocedure en vermijd het ontbreken van duidelijke criteria bij het bepalen van risico’s. Het hanteren van heldere criteria is van groot belang om een betrouwbare beoordeling te garanderen. In de praktijk wordt de risicoanalyse nog te vaak ‘uit de losse pols’ uitgevoerd, wat leidt tot discussies achteraf. Ook vinden veel organisaties het lastig om eerst het brutorisico in kaart te brengen en dan pas te gaan praten over maatregelen die leiden tot het nettorisico. De reden dat dit belangrijk is, is dat uit het brutorisico blijkt hoe belangrijk een bepaalde maatregel is. En welke monitoring er dus moet plaatsvinden op die maatregel voor informatiebeveiliging.

Stap 10: Continue Verbetering en registratie van afwijkingen

Borg continue verbetering van het ISMS door het uitvoeren van regelmatige interne audits. Voer managementreviews uit en registreer afwijkingen van het ISMS. Voer root cause analyses uit en implementeer verbeteracties om de robuustheid van het systeem te waarborgen. Juist in die laatste stap gaat in de praktijk ook het nodige mis. Organisaties zijn huiverig om afwijkingen te registreren. En eventuele afwijkingen worden te geïsoleerd geanalyseerd; er wordt niet gekeken of de oorzaak van deze afwijking ook tot andere afwijkingen in het ISMS kan leiden. Hiermee laat de organisatie een kans liggen om het ISMS te verbeteren. En dat is jammer.

Valkuilen Vermijden voor een succesvolle implementatie van het ISMS en ISO27001

Naast de stappen zelf, is het van essentieel belang om valkuilen te vermijden voor een succesvolle ISO27001-implementatie. Hier zijn enkele valkuilen en tips om ze te ontwijken:

Aan de achterkant beginnen (implementeren van losse maatregelen)

Een gestructureerde benadering begint bij de basis. Het implementeren van losse maatregelen zonder een overkoepelend plan kan leiden tot inconsistenties en zwakke punten in het beveiligingssysteem.

Te grove contextanalyse

Een onvoldoende gedetailleerde contextanalyse kan cruciale eisen van belanghebbenden over het hoofd zien. Zorg voor een gedegen analyse om een compleet beeld te krijgen van de organisatorische context.

Onvoldoende duidelijke criteria en proces voor risicobeoordeling

Een gebrek aan duidelijke criteria bij risicobeoordeling kan leiden tot onnauwkeurige resultaten. Zorg voor heldere criteria en volg een gestructureerd proces om risico’s betrouwbaar te beoordelen.

Te snelle risicoanalyse

Een overhaaste risicoanalyse kan kritieke bedreigingen over het hoofd zien. Neem de tijd om een grondige analyse uit te voeren en alle potentiële risico’s te identificeren.

Interne audit met tegenstrijdige belangen

Een interne audit met tegenstrijdige belangen kan de effectiviteit verminderen. Handhaaf transparante rollen en rapportagelijnen om dit te voorkomen, en zorg voor actieve opvolging van constateringen uit interne audits.

Geen opvolging van constateringen uit interne audit

Een gebrek aan opvolging na interne audits ondermijnt het hele proces. Zorg voor een actieplan om constateringen aan te pakken en verbeteringen door te voeren.

Bepaalde maatregelen uit Annex A wel op de Verklaring van Toepasselijkheid zetten, maar niet geïmplementeerd hebben

Het opnemen van maatregelen in Annex A zonder ze daadwerkelijk te implementeren, schept een vals gevoel van veiligheid. Zorg ervoor dat alle genoemde maatregelen daadwerkelijk worden geïntegreerd in het ISMS.

Conclusie

Het implementeren van ISO27001 vereist een gestructureerde en holistische aanpak. In dit blog gaven we een uitgebreid 10-stappenplan voor implementatie van ISO27001. Samen met de benoemde valkuilen heeft u een gedetailleerd kompas om de uitdagingen van informatiebeveiliging succesvol aan te gaan. Blijf bewust van de context, betrek het management, investeer in competenties, creëer bewustzijn en implementeer een doordacht ISMS om de waardevolle informatie van uw organisatie te beschermen.

Meer weten over het implementeren van ISO27001?

Hierboven vind je een uitgebreid stappenplan voor de implementatie van ISO27001. Toch kunnen we (natuurlijk) niet ingaan op alle details van het opzetten van een ISMS. Wil je meer weten over hoe het implementeren van een ISMS en ISO27001 in de praktijk verloopt? Plan een strategiegesprek in of neem contact op.

Lees eventueel ook onze andere blogs over het belang van ISO27001 in de transportsector, zorg en recreatiesector.

26 februari 24 |

Optimaliseer je ISO-certificeringen met Complite: een efficiënt beheer van je management systeem

AVG Informatiebeveiliging

In de hedendaagse zakelijke wereld is het verkrijgen en behouden van ISO-certificeringen van vitaal belang voor organisaties die streven naar kwaliteit en veiligheid in hun processen. Een essentieel onderdeel van deze certificeringen is het Management Systeem (MS), dat de naleving van de certificeringseisen waarborgt. Het handmatig beheren van deze processen kan echter tijdrovend en complex zijn. Daarom is het implementeren van een geavanceerde tool, zoals Complite, van onschatbare waarde voor een soepel en efficiënt MS-beheer.

Tijdsbesparing

Een van de meest voor de hand liggende voordelen van het gebruik van een tool voor het beheren van je ISMS is de aanzienlijke tijdsbesparing. Handmatig voldoen aan de eisen van ISO-certificeringen kan een arbeidsintensieve taak zijn. Complite stroomlijnt dit proces door automatisering en biedt een geïntegreerd platform waar alle benodigde informatie op één plek wordt bewaard. Dit bespaart niet alleen tijd bij het handhaven van compliance, maar maakt ook snellere reacties op veranderingen mogelijk, waardoor je bedrijf wendbaarder wordt.

Overzicht en transparantie

Het behouden van overzicht over alle aspecten van je MS is van cruciaal belang voor een succesvolle certificering. Complite biedt een gestructureerde en intuïtieve interface die een holistisch overzicht van je compliance-status geeft. Met dashboards, rapporten en meldingen houd je altijd de vinger aan de pols van je Management Systeem. Dit vergroot niet alleen de transparantie binnen je organisatie, maar ook naar externe auditoren toe.

Eigen frameworks voor volledige compliance

Een onderscheidende factor van Complite is de mogelijkheid om je eigen frameworks te creëren. Dit betekent dat je al je wetten, certificeringen en interne beleidslijnen kunt integreren in één geconsolideerd systeem. Hierdoor ben je niet alleen in staat om te voldoen aan de vereisten van ISO-certificeringen, maar kun je ook specifieke normen en richtlijnen van jouw branche naadloos implementeren. Het resultaat is een MS dat perfect is afgestemd op de unieke behoeften van jouw organisatie.

Krachtig actiemanagement

Het gebruik van Complite gaat verder dan het voldoen aan ISO-normen; het biedt ook een geavanceerd actiemanagementsysteem. Door middel van labels, toewijzing van verantwoordelijkheden en het leggen van (hyper)links naar andere systemen, maakt Complite het mogelijk om acties efficiënt te beheren en snel te reageren op compliance-uitdagingen. Of het nu gaat om het oplossen van non-conformiteiten of het implementeren van verbeteringsvoorstellen, Complite zorgt voor overzicht, prioritering en accountability, waardoor organisaties veerkrachtiger worden in hun streven naar kwaliteit en veiligheid. Ontdek zelf de voordelen van Complite en neem de volgende stap naar geïntegreerd risk en compliance management.

De kracht van Complite

Wanneer je Complite integreert in je MS-beheer, profiteer je van een totaaloplossing die niet alleen voldoet aan de ISO-normen, maar deze ook naar een hoger niveau tilt. De intuïtieve interface maakt het gemakkelijk voor medewerkers op alle niveaus om deel te nemen aan het compliance-proces, wat de adoptie van best practices bevordert. Daarnaast biedt de mogelijkheid om eigen frameworks te creëren een flexibiliteit die uniek is in de markt.

In conclusie, het gebruik van een geavanceerde tool zoals Complite voor het beheer van je MS bij ISO-certificeringen is niet alleen een investering in efficiëntie, maar ook in de algehele veiligheid en kwaliteit van je organisatie. Tijd is kostbaar, en met Complite benut je deze kostbare bron optimaal. Neem de volgende stap naar geïntegreerd risk en compliance management en ontdek zelf de voordelen van Complite.

Strategiegesprek

Graag samen met ons bekijken waar de automatiseringsbehoefte binnen jullie Management Systeem ligt? Neem dan contact met ons op.

22 februari 24 |

Ontgrendel SaaS-beveiliging: NIST-richtlijnen en ISO 27001 Bijlage A

Blog Informatiebeveiliging

In de huidige digitale omgeving is het beveiligen van Software as a Service (SaaS)-toepassingen van cruciaal belang om gevoelige gegevens te beschermen en te voldoen aan de normen in de branche. Een van de belangrijke raamwerken wordt geleverd door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST), dat uitgebreide richtlijnen biedt voor cybersecurity in verschillende domeinen, waaronder SaaS. In deze blog zullen we dieper ingaan op de belangrijkste inzichten uit een recente publicatie van NIST en onderzoeken hoe de aanbevelingen ervan zich verhouden tot Bijlage A van de ISO 27001-norm.

1. Role-Based Access Control (RBAC)

NIST benadrukt de implementatie van Role-Based Access Control (RBAC) voor elke SaaS-toepassing, een principe dat wordt herhaald in Bijlage A van ISO 27001. RBAC zorgt ervoor dat gebruikers passende toegangsrechten krijgen op basis van hun rollen binnen de organisatie, waardoor het risico op ongeautoriseerde toegang tot gevoelige gegevens wordt verminderd.

2. Multi-Factor Authentication (MFA)

Zowel NIST als ISO 27001 pleiten voor het gebruik van Multi-Factor Authentication (MFA) om beveiligingsmaatregelen te verbeteren. Door gebruikers, met name beheerders, te verplichten zich te authenticeren met behulp van meerdere factoren zoals wachtwoorden en eenmalige codes, kunnen organisaties de kans op ongeautoriseerde toegang aanzienlijk verminderen, in overeenstemming met de controles die zijn uiteengezet in Bijlage A van ISO 27001.

3. Gegevensbescherming en Lekpreventie

NIST benadrukt het belang van het voorkomen van gegevenslekken in SaaS-toepassingen, een zorg die wordt gedeeld door ISO 27001 Bijlage A, die zich richt op controles voor informatiebeveiliging. Configuraties zoals het beperken van openbaar delen, instellen van vervaldatums voor uitnodigingen en afdwingen van wachtwoordcomplexiteit komen overeen met controles uiteengezet in Bijlage A, gericht op het beschermen van vertrouwelijke informatie en het voorkomen van ongeautoriseerde openbaarmaking.

4. Wachtwoordbeheer

Effectief wachtwoordbeheer, zoals bepleit door NIST en weerspiegeld in Bijlage A van ISO 27001, is essentieel voor het versterken van de beveiliging van SaaS-toepassingen. Maatregelen zoals het voorkomen van wachtwoordspray-aanvallen, afdwingen van wachtwoordcomplexiteit en beperken van wachtpogingen komen overeen met controles uiteengezet in ISO 27001 Bijlage A, gericht op toegangsbeheer en informatiebeveiligingsbeheer.

5. Configuratiebeheer

Misconfiguraties in SaaS-toepassingen kunnen aanzienlijke beveiligingsrisico’s opleveren, een zorg die zowel in de richtlijnen van NIST als in de controles van ISO 27001 Bijlage A wordt benadrukt. Proactief configuratiebeheer, inclusief regelmatige beoordelingen en updates van toegangsrechten, wachtwoordbeleid en instellingen voor gegevensuitwisseling, is cruciaal om beveiligingsdreigingen te verminderen en te voldoen aan de normen van ISO 27001.

Concluderend biedt het afstemmen van SaaS-beveiligingspraktijken op de richtlijnen van NIST en de controles van ISO 27001 Bijlage A organisaties een robuust raamwerk om gevoelige gegevens te beschermen, beveiligingsinbreuken effectief te voorkomen en te voldoen aan de normen in de branche. Door aanbevolen maatregelen zoals RBAC, MFA, protocollen voor gegevensbescherming, wachtwoordbeheer en configuratiebeheer te implementeren, kunnen organisaties hun beveiligingspositie versterken en effectief cybersecurityrisico’s verminderen in het dynamische landschap van SaaS-toepassingen.