03 april 24 |

Continue verbetering en onderhoud van het ISMS in ISO 27001

Blog Informatiebeveiliging

In de wereld van informatiebeveiliging is de ISO 27001-norm een onmisbaar instrument geworden voor organisaties die streven naar het beheersen en beschermen van hun waardevolle informatie. Een van de kernprincipes van ISO 27001 is het concept van continue verbetering en onderhoud van het ISMS (Information Security Management System). Deze dynamische aanpak stelt organisaties in staat om zich voortdurend aan te passen aan veranderende bedreigingen en risico’s, waardoor ze hun informatiebeveiligingsprestaties voortdurend kunnen optimaliseren en versterken.

Het kompas voor informatiebeveiliging

In de context van ISO 27001 is continue verbetering en onderhoud van het ISMS het kompas dat organisaties leidt naar een steeds robuuster en veerkrachtiger ISMS. Het is niet slechts een eenmalige inspanning, maar eerder een voortdurende reis die nooit echt eindigt. Dit is van cruciaal belang gezien de voortdurende evolutie van bedreigingen en technologische veranderingen die de informatiebeveiligingslandschap voortdurend vormgeven.

Het ISO 27001-framework legt expliciet de nadruk op de noodzaak van continue verbetering en onderhoud in alle aspecten van informatiebeveiliging. Deze aanpak wordt niet alleen aangemoedigd, maar ook vereist voor organisaties die streven naar certificering volgens de norm. Dit betekent dat organisaties voortdurend moeten blijven evalueren, aanpassen en verbeteren van hun beveiligingsmaatregelen en processen om te voldoen aan de steeds veranderende dreigingen en eisen.

De drijvende kracht achter continue verbetering

Een van de belangrijkste drijvende krachten achter continue verbetering en onderhoud binnen het kader van ISO 27001 is het concept van de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. Dit cyclische proces vormt het fundament van het ISMS en biedt een gestructureerde benadering voor het realiseren van continue verbetering.

De PDCA-cyclus begint met het plannen van beveiligingsmaatregelen en processen, gevolgd door de uitvoering ervan (Do), het controleren van de resultaten en prestaties (Check), en tot slot het nemen van corrigerende maatregelen en het verbeteren van de processen (Act). Deze iteratieve benadering zorgt ervoor dat organisaties voortdurend leren van hun ervaringen, zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en hun informatiebeveiligingspraktijken blijven versterken.

Continue verbetering in de praktijk

Het streven naar continue verbetering en onderhoud binnen ISO 27001 vereist betrokkenheid en inzet op alle niveaus van een organisatie. Het begint met een cultuur van bewustwording en betrokkenheid, waarin alle medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor het beschermen van de informatie van de organisatie. Dit betekent het regelmatig evalueren van risico’s, het identificeren van zwakke punten en het nemen van proactieve maatregelen om de beveiliging te versterken.

Het onderhoud van een ISMS omvat ook regelmatige interne audits en beoordelingen om de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen te beoordelen en mogelijke lacunes te identificeren. Deze audits bieden waardevolle inzichten die kunnen worden gebruikt om verbeteringen door te voeren en het beveiligingsniveau van de organisatie te verhogen.

Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en technologie, en deze kennis toe te passen bij het updaten en verbeteren van het ISMS. Dit kan onder meer het implementeren van nieuwe beveiligingsmaatregelen, het aanpassen van bestaande processen en het trainen van medewerkers om te reageren op nieuwe bedreigingen omvatten.

Het pad naar voortdurend succes

In een wereld waarin cyberdreigingen voortdurend evolueren en nieuwe uitdagingen zich blijven voordoen, is het streven naar continue verbetering en onderhoud van cruciaal belang voor organisaties die streven naar een robuuste en veerkrachtige informatiebeveiligingsinfrastructuur. ISO 27001 biedt een solide kader voor het realiseren van dit doel, maar het is aan organisaties om zich te blijven inzetten voor deze reis van voortdurende verbetering.

Door een cultuur van bewustwording en betrokkenheid te cultiveren, de PDCA-cyclus effectief toe te passen en voortdurend te leren van ervaringen, kunnen organisaties hun informatiebeveiligingspraktijken voortdurend versterken en zich aanpassen aan de uitdagingen van een steeds veranderende digitale wereld. Het is dit voortdurende streven naar excellence dat organisaties zal helpen om niet alleen aan de eisen van ISO 27001 te voldoen, maar ook om hun informatiebeveiligingsdoelstellingen op lange termijn te bereiken.

Hobbels bij het implementeren van de PDCA-cyclus

Een veelvoorkomend probleem bij het implementeren van een goede PDCA-cyclus is het gebrek aan overzicht. Actiemanagement wordt vaak vorm gegeven via aparte Excel-lijstjes of geïntegreerd in bestaande workflow management tools die niet geschikt zijn voor het ISMS. Complite kent een sterke en uitgebreide actiemanagement module, waarin directe koppelingen kunnen worden gelegd met risico’s, getroffen maatregelen of incidenten. Het biedt ook de mogelijkheid om automatisch terugkerende acties aan te maken. Via email notificaties blijven niet alleen de actie-eigenaar, maar alle volgers van de actie, op de hoogte van de ontwikkelingen in het actiepunt.

Conclusie

Continue verbetering en onderhoud vormen de kern van ISO 27001 en zijn essentieel voor het creëren van een veerkrachtig en effectief Information Security Management System. Het is daarbij wel zaak om voor de juiste inrichting en tooling te kiezen. Door de PDCA-cyclus toe te passen, betrokkenheid op alle niveaus te bevorderen en zich voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden, kunnen organisaties hun informatiebeveiligingspraktijken voortdurend versterken en hun waardevolle informatie beschermen tegen de voortdurende bedreigingen van de moderne wereld.

Meer weten?

Voer een vrijblijvend strategiegesprek met één van onze consultants om te bekijken op welke wijze jouw organisatie invulling kan geven aan continue verbetering en onderhoud van het ISMS. Onze consultants werken tevens als externe auditoren voor certificatie instellingen zien dus vele organisaties. Hun praktijkervaringen zijn van onschatbare waarde. Neem contact op en we plannen iets in.

26 maart 24 |

Het belang van identiteits- en toegangsbeheer in ISO27001

Blog Informatiebeveiliging

In januari 2024 ontdekte Microsoft dat ze het slachtoffer waren geworden van een hack georkestreerd door Russische staats-hackers genaamd Midnight Blizzard (soms ook bekend als Nobelium). Het verontrustende detail van deze zaak is hoe gemakkelijk het was om de softwaregigant binnen te dringen. Het was geen zeer technische hack die een zero-day kwetsbaarheid misbruikte – de hackers gebruikten een eenvoudige password spray-aanval om controle te krijgen over een oud, inactief account. Dit dient als een scherpe herinnering aan het belang van wachtwoordbeveiliging en waarom organisaties elke gebruikersaccount moeten beschermen. In dit blog gaan we dieper in op deze casus en beschrijven we het belang van identiteits- en toegangsbeheer in ISO27001.

Wachtwoord sprayen: een eenvoudige maar effectieve aanval

De hackers verkregen toegang door in november 2023 een password spray-aanval te gebruiken. Password spraying is een relatief eenvoudige brute force-techniek die inhoudt dat dezelfde gebruikersnaam en wachtwoordcombinatie wordt geprobeerd tegen meerdere accounts. Door gebruikersaccounts te bestoken met bekende zwakke en gecompromitteerde wachtwoorden, slaagden de aanvallers erin toegang te krijgen tot een oud niet-productie testaccount binnen het Microsoft-systeem, wat hen een eerste positie gaf in de omgeving. Dit account had ofwel ongebruikelijke privileges of de hackers escaleerden deze.

De aanval duurde maar liefst zeven weken, gedurende welke de hackers e-mails en bijgevoegde documenten exfiltreerden. Deze gegevens compromitteerden een ‘zeer klein percentage’ van de zakelijke e-mailaccounts, inclusief die van leidinggevenden en medewerkers van de cybersecurity- en juridische teams. Het beveiligingsteam van Microsoft ontdekte de hack op 12 januari en nam onmiddellijk maatregelen om de activiteiten van de hackers te verstoren en verdere toegang te ontzeggen.

Het feit echter dat de hackers toegang konden krijgen tot dergelijke gevoelige interne informatie benadrukt de potentiële schade die kan worden veroorzaakt door zelfs schijnbaar onbeduidende accounts. Het enige wat aanvallers nodig hebben is een eerste positie binnen uw organisatie.

Identiteits- en toegangsbeheer in ISO27001 is voor alle accounts

Het belang van identiteits- en toegangsbeheer in ISO27001 beperkt zich niet alleen tot de admin-accounts. Hoewel organisaties vaak prioriteit geven aan de bescherming van deze bevoorrechte accounts, toont de aanval op Microsoft aan dat elk gebruikersaccount een potentieel toegangspunt is voor aanvallers. Privilege escalatie betekent dat aanvallers hun doelen kunnen bereiken zonder noodzakelijkerwijs een zeer bevoorrecht beheerdersaccount als startpunt te hebben.

Het beschermen van een inactief laag-bevoorrecht account is net zo cruciaal als het beschermen van een hoog-bevoorrecht beheerdersaccount om verschillende redenen. Ten eerste richten aanvallers zich vaak op deze over het hoofd geziene accounts als potentiële toegangspunten tot een netwerk. Inactieve accounts hebben vaker zwakke of verouderde wachtwoorden, waardoor ze gemakkelijkere doelen zijn voor brute force-aanvallen. Eenmaal gecompromitteerd, kunnen aanvallers deze accounts gebruiken om lateraal binnen het netwerk te bewegen, hun privileges te escaleren en toegang te krijgen tot gevoelige informatie.

Ten tweede worden inactieve accounts vaak verwaarloosd op het gebied van beveiligingsmaatregelen, waardoor ze aantrekkelijke doelwitten zijn voor hackers. Organisaties kunnen nalaten sterke wachtwoordbeleidsregels of multi-factor authenticatie voor deze accounts in te voeren, waardoor ze kwetsbaar worden voor exploitatie. Vanuit het perspectief van een aanvaller kunnen zelfs laag-bevoorrechte accounts waardevolle toegang bieden tot bepaalde systemen of gegevens binnen een organisatie.

Verdedigen tegen wachtwoord spray-aanvallen

De hack van Microsoft dient als een wake-up call voor organisaties om de beveiliging van elk gebruikersaccount te prioriteren. Het benadrukt de kritische noodzaak van robuuste wachtwoordbeveiligingsmaatregelen voor alle accounts, ongeacht hun veronderstelde belang. Door sterke wachtwoordbeleidsregels in te voeren, multi-factor authenticatie mogelijk te maken, regelmatige audits van Active Directory uit te voeren en continu te scannen op gecompromitteerde wachtwoorden, kunnen organisaties het risico op hetzelfde scenario aanzienlijk verminderen.

De hack van Microsoft benadrukt de noodzaak voor organisaties om robuuste wachtwoordbeveiligingsmaatregelen te implementeren voor alle accounts. Een veilig wachtwoordbeleid is essentieel, zodat alle accounts, inclusief legacy-, niet-productie- en testaccounts, niet over het hoofd worden gezien. Bovendien voegt het blokkeren van bekende gecompromitteerde referenties een extra beschermingslaag toe tegen actieve aanvallen.

Specops Password Policy met Breached Password Protection biedt geautomatiseerde, voortdurende bescherming voor uw Active Directory. Het beschermt uw eindgebruikers tegen het gebruik van meer dan 4 miljard unieke bekende gecompromitteerde wachtwoorden, inclusief gegevens uit zowel bekende lekken als ons eigen honeypot-systeem dat wachtwoorden verzamelt die worden gebruikt in echte password spray-aanvallen.

De dagelijkse update van de Breached Password Protection API, in combinatie met voortdurende scans naar het gebruik van die wachtwoorden in uw netwerk, zorgt voor een veel uitgebreidere verdediging tegen het risico van wachtwoordaanslagen en het risico van wachtwoordhergebruik. Praat vandaag nog met een expert om erachter te komen hoe Specops Password Policy kan passen binnen uw organisatie.

Voortdurend afsluiten van aanvalsroutes voor hackers

De hack van Microsoft door de Russische staats-hackers Midnight Blizzard onderstreept de kritische noodzaak van sterke identiteits- en toegangsbeheerpraktijken in moderne organisaties. Het gebruik van een eenvoudige password spray-aanval om een oud, inactief account binnen te dringen, toont aan hoe zelfs ogenschijnlijk onbeduidende accounts een potentiële dreiging vormen als ze niet adequaat worden beschermd.

Organisaties moeten prioriteit geven aan het beschermen van alle accounts, ongeacht hun niveau van bevoegdheid of activiteit. Dit omvat het implementeren van robuuste wachtwoordbeleidsregels, het activeren van multi-factor authenticatie en het regelmatig uitvoeren van audits van Active Directory om inactieve of kwetsbare accounts te identificeren.

Het naleven van internationale normen zoals ISO 27001 kan organisaties helpen bij het ontwikkelen en handhaven van effectieve identiteits- en toegangsbeheerpraktijken. Deze norm dwingt organisaties om na te denken over beveiligingsmaatregelen en processen die essentieel zijn om gegevens te beschermen tegen cyberaanvallen.

In een tijdperk waarin cyberdreigingen voortdurend evolueren, is het essentieel dat organisaties proactief zijn in het beschermen van hun digitale ecosystemen. Alleen door het implementeren van robuuste identiteits- en toegangsbeheerpraktijken kunnen organisaties het risico op inbreuken zoals die van Microsoft minimaliseren en de integriteit van hun gegevens behouden.

Conclusie

De hack van Microsoft door de Russische staats-hackers Midnight Blizzard onderstreept de kritische noodzaak van sterke identiteits- en toegangsbeheerpraktijken in moderne organisaties. Het gebruik van een eenvoudige password spray-aanval om een oud, inactief account binnen te dringen, toont aan hoe zelfs ogenschijnlijk onbeduidende accounts een potentiële dreiging vormen als ze niet adequaat worden beschermd.

Organisaties moeten prioriteit geven aan het beschermen van alle accounts, ongeacht hun niveau van bevoegdheid of activiteit. Dit omvat het implementeren van robuuste wachtwoordbeleidsregels, het activeren van multi-factor authenticatie en het regelmatig uitvoeren van audits van Active Directory om inactieve of kwetsbare accounts te identificeren.

Dit blog ging alleen over het belang van identiteits- en toegangsbeheer in ISO27001. Maar ISO27001 behelst meer. Deze norm dwingt organisaties om na te denken over beveiligingsmaatregelen en processen die essentieel zijn om gegevens te beschermen tegen cyberaanvallen. Lees ons blog over de implementatie van ISO27001.

In een tijdperk waarin cyberdreigingen voortdurend evolueren, is het essentieel dat organisaties proactief zijn in het beschermen van hun digitale ecosystemen. Alleen door het implementeren van robuuste identiteits- en toegangsbeheerpraktijken kunnen organisaties het risico op inbreuken zoals die van Microsoft minimaliseren en de integriteit van hun gegevens behouden.

Meer weten over identiteits- en toegangsbeheer in ISO27001? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend strategiegesprek over ISO27001 in uw organisatie.

29 februari 24 |

Uitgebreid stappenplan voor implementatie van ISO27001

Blog Informatiebeveiliging

Inleiding

In de snel evoluerende digitale wereld is informatiebeveiliging cruciaal voor het waarborgen van de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. ISO27001, een internationale standaard voor informatiebeveiliging, biedt organisaties een kader om een robuust Information Security Management System (ISMS) op te zetten. Dit blog biedt een uitgebreid stappenplan voor de implementatie van ISO27001.

Stappenplan implementatie ISO27001

Stap 1: Contextanalyse als Fundament

Een grondige contextanalyse vormt de fundamenten van een succesvol ISMS. Start met het in kaart brengen van de organisatorische context. Schrijf de context van de organisatie op, breng alle relevante belanghebbenden in kaart, en identificeer de eisen die zij stellen. Een contextanalyse helpt bij het identificeren van alle eisen waarin de informatiebeveiliging van de organisatie moet voldoen. Denk eraan dat niet alleen klanten eisen van informatiebeveiliging hebben. Ook medewerkers en leveranciers hebben eisen ten aanzien van informatiebeveiliging. Houd hier rekening mee in het ISMS.

Een valkuil hierbij is een te grove contextanalyse, waardoor belangrijke eisen over het hoofd worden gezien.

Stap 2: Managementbetrokkenheid en middelen voor ISO27001

Zorg voor een diepgaande betrokkenheid van het management en waarborg voldoende middelen voor de implementatie van het ISMS. Helaas komt het vaak voor dat het management de opdracht geeft om informatiebeveiliging te implementeren en een ISO27001-certificering te behalen, zonder hierbij zelf een actieve rol te spelen. Hierdoor zal het ISMS nooit goed gaan functioneren. Actieve participatie van het management is cruciaal voor het slagen van het ISMS.

Stap 3: Competenties van medewerkers omtrent ISO27001 en informatiebeveiliging

Competenties bij medewerkers zijn cruciaal. Zorg voor voldoende competenties bij het interne personeel, of overweeg externe expertise in te huren. Vooral bij MKB en MKB+ merken we dat het ISMS en ISO27001 worden overgelaten aan medewerkers die nog onvoldoende grip hebben op de materie. Dit resulteert er vaak in dat juist de cruciale stappen van het ISMS worden overgeslagen. Of dat de risicoanalyse zonder de juiste diepgang wordt uitgevoerd, omdat een kritische procesbegeleider ontbreekt. Een snelle risicoanalyse zonder de juiste expertise kan leiden tot onvolledige resultaten.

Stap 4: Bewustzijn creëren over het belang van het ISMS van ISO27001

Het creëren van bewustzijn omtrent informatiebeveiliging bij medewerkers is een voortdurend proces. Korte en frequente communicatie over informatiebeveiliging, beleid en procedures draagt bij aan een diepgaand bewustzijn. Regelmatige herhaling van deze communicatie is essentieel om de boodschap te verankeren. Het management speelt hierbij ook cruciale rol om voldoende middelen beschikbaar te stellen.

Stap 5: Effectieve interne communicatie over het ISMS en ISO27001

Interne communicatie over informatiebeveiliging, beleid, procedures, en het ISMS moet effectief en gestructureerd zijn. Het moet duidelijk zijn waar bepaalde documenten te raadplegen zijn, wie er kennis van moeten nemen, hoe wordt geborgd dat die personen de inhoud van de documenten kennen, etc. Te vaak wordt aangenomen dat bepaalde zaken bekend zijn in de organisatie. Houd er rekening mee dat medewerkers vaak al veel informatie moeten verwerken en dat het ISMS, ISO27001 en informatiebeveiliging niet altijd top of mind zijn.

Stap 6: Adequaat versiebeheer

Het implementeren van adequaat versiebeheer voor het ISMS en gerelateerde documenten is een noodzaak. Een duidelijke procedure voor wijzigingen helpt om het systeem gestructureerd en overzichtelijk te houden. Hiermee wordt voorkomen dat medewerkers van verkeerde uitgangspunten uitgaan of verkeerde procedures gebruiken. Dit onderdeel van ISO27001 wordt vaak als ‘vervelend’ of een ‘papieren tijger’ ervaren, terwijl het niet zelden gebeurt dat juist versiebeheer leidt tot afwijkingen in het ISMS en tijdens de certificeringsaudit.

Stap 7: Definieer Rollen en rapportagelijnen van het ISMS en informatiebeveiliging

Stel duidelijke rollen en rapportagelijnen vast voor het informatiebeveiligingsbeleid. Voorkom interne audits met tegenstrijdige belangen door een transparante structuur te handhaven en zorg voor actieve opvolging van constateringen uit deze audits. Vaak wordt de interne audit van ISO27001 overgelaten aan dezelfde consultant die het ISMS heeft helpen implementeren. Een kritische auditor zal hier tijdens de certificeringsaudit zeker een opmerking over maken en mogelijk zelfs een bevinding voor schrijven.

Stap 8: Risicoanalyse en -behandeling van risico’s van informatiebeveiliging

Identificeer en evalueer risico’s voor het implementeren en onderhouden van het ISMS. Het opstellen van een gedegen plan om deze risico’s te behandelen is essentieel voor het behalen van gestelde doelstellingen. Het gaat hierbij dus niet om risico’s van informatiebeveiliging. Maar om risico’s dat het ISMS niet goed zal werken. Voorbeelden van risico’s zijn “verkeerde prioriteiten”, “onvoldoende kennis” of “geen intrinsieke motivatie”. Een valkuil bij deze stap is een te snelle risicoanalyse, wat kan resulteren in het over het hoofd zien van cruciale bedreigingen.

Stap 9: Risicobeoordelingsprocedure van risico’s van informatiebeveiliging

Implementeer een gestructureerde risicobeoordelingsprocedure en vermijd het ontbreken van duidelijke criteria bij het bepalen van risico’s. Het hanteren van heldere criteria is van groot belang om een betrouwbare beoordeling te garanderen. In de praktijk wordt de risicoanalyse nog te vaak ‘uit de losse pols’ uitgevoerd, wat leidt tot discussies achteraf. Ook vinden veel organisaties het lastig om eerst het brutorisico in kaart te brengen en dan pas te gaan praten over maatregelen die leiden tot het nettorisico. De reden dat dit belangrijk is, is dat uit het brutorisico blijkt hoe belangrijk een bepaalde maatregel is. En welke monitoring er dus moet plaatsvinden op die maatregel voor informatiebeveiliging.

Stap 10: Continue Verbetering en registratie van afwijkingen

Borg continue verbetering van het ISMS door het uitvoeren van regelmatige interne audits. Voer managementreviews uit en registreer afwijkingen van het ISMS. Voer root cause analyses uit en implementeer verbeteracties om de robuustheid van het systeem te waarborgen. Juist in die laatste stap gaat in de praktijk ook het nodige mis. Organisaties zijn huiverig om afwijkingen te registreren. En eventuele afwijkingen worden te geïsoleerd geanalyseerd; er wordt niet gekeken of de oorzaak van deze afwijking ook tot andere afwijkingen in het ISMS kan leiden. Hiermee laat de organisatie een kans liggen om het ISMS te verbeteren. En dat is jammer.

Valkuilen Vermijden voor een succesvolle implementatie van het ISMS en ISO27001

Naast de stappen zelf, is het van essentieel belang om valkuilen te vermijden voor een succesvolle ISO27001-implementatie. Hier zijn enkele valkuilen en tips om ze te ontwijken:

Aan de achterkant beginnen (implementeren van losse maatregelen)

Een gestructureerde benadering begint bij de basis. Het implementeren van losse maatregelen zonder een overkoepelend plan kan leiden tot inconsistenties en zwakke punten in het beveiligingssysteem.

Te grove contextanalyse

Een onvoldoende gedetailleerde contextanalyse kan cruciale eisen van belanghebbenden over het hoofd zien. Zorg voor een gedegen analyse om een compleet beeld te krijgen van de organisatorische context.

Onvoldoende duidelijke criteria en proces voor risicobeoordeling

Een gebrek aan duidelijke criteria bij risicobeoordeling kan leiden tot onnauwkeurige resultaten. Zorg voor heldere criteria en volg een gestructureerd proces om risico’s betrouwbaar te beoordelen.

Te snelle risicoanalyse

Een overhaaste risicoanalyse kan kritieke bedreigingen over het hoofd zien. Neem de tijd om een grondige analyse uit te voeren en alle potentiële risico’s te identificeren.

Interne audit met tegenstrijdige belangen

Een interne audit met tegenstrijdige belangen kan de effectiviteit verminderen. Handhaaf transparante rollen en rapportagelijnen om dit te voorkomen, en zorg voor actieve opvolging van constateringen uit interne audits.

Geen opvolging van constateringen uit interne audit

Een gebrek aan opvolging na interne audits ondermijnt het hele proces. Zorg voor een actieplan om constateringen aan te pakken en verbeteringen door te voeren.

Bepaalde maatregelen uit Annex A wel op de Verklaring van Toepasselijkheid zetten, maar niet geïmplementeerd hebben

Het opnemen van maatregelen in Annex A zonder ze daadwerkelijk te implementeren, schept een vals gevoel van veiligheid. Zorg ervoor dat alle genoemde maatregelen daadwerkelijk worden geïntegreerd in het ISMS.

Conclusie

Het implementeren van ISO27001 vereist een gestructureerde en holistische aanpak. In dit blog gaven we een uitgebreid 10-stappenplan voor implementatie van ISO27001. Samen met de benoemde valkuilen heeft u een gedetailleerd kompas om de uitdagingen van informatiebeveiliging succesvol aan te gaan. Blijf bewust van de context, betrek het management, investeer in competenties, creëer bewustzijn en implementeer een doordacht ISMS om de waardevolle informatie van uw organisatie te beschermen.

Meer weten over het implementeren van ISO27001?

Hierboven vind je een uitgebreid stappenplan voor de implementatie van ISO27001. Toch kunnen we (natuurlijk) niet ingaan op alle details van het opzetten van een ISMS. Wil je meer weten over hoe het implementeren van een ISMS en ISO27001 in de praktijk verloopt? Plan een strategiegesprek in of neem contact op.

Lees eventueel ook onze andere blogs over het belang van ISO27001 in de transportsector, zorg en recreatiesector.

28 februari 24 |

Cybersecurity in de leveranciersketen en de NEN7510 norm

Blog Informatiebeveiliging

In een tijd waarin de Nederlandse zorgsector steeds meer migreert naar de cloud, worden nieuwe risico’s en uitdagingen onthuld. Recentelijk heeft Z-CERT, het Computer Emergency Response Team voor de Nederlandse zorg, gewaarschuwd dat IT-leveranciers vaker doelwit zijn van cyberaanvallen dan de zorginstellingen zelf. Deze bedreigingen, met name gericht op ransomware en data-afpersing, brengen niet alleen de leveranciers in gevaar, maar kunnen ook directe impact hebben op de zorginstellingen die afhankelijk zijn van hun diensten.

Opkomende risico’s in de zorgsector

Volgens het Cybersecurity Dreigingsbeeld voor de zorg 2023 blijkt dat Europese IT-dienstverleners vorig jaar vaker getroffen werden door ransomware-aanvallen dan de zorgaanbieders zelf. Deze alarmerende trend benadrukt de noodzaak voor zorginstellingen om hun digitale samenwerkingen grondig te evalueren en te beveiligen.

Cloudtransitie en kwetsbaarheden

Met de zorgsector die in hoog tempo de overstap maakt naar de cloud, waarbij webapplicaties en mobiele apps een cruciale rol spelen, zijn nieuwe uitdagingen aan het licht gekomen. Een verontrustend incident in 2023 illustreerde de kwetsbaarheid van de sector toen een ethische hacker via een slecht geconfigureerde app toegang kreeg tot gevoelige gegevens in ziekenhuizen. Dit benadrukt de dringende behoefte aan robuuste cybersecuritymaatregelen.

Koppeling naar NEN7510 norm

In dit licht is het belangrijk om de connectie te maken met de NEN7510 norm. Deze Nederlandse norm, die sterk lijkt op ISO27001, specificeert eisen voor informatiebeveiliging in de zorg en is van cruciaal belang om risico’s te verminderen. Zorginstellingen dienen niet alleen hun eigen systemen te beveiligen, maar ook te eisen dat hun leveranciers voldoen aan deze norm om de veiligheid van patiëntgegevens te waarborgen.

Beheersing van de leveranciersketen

Een essentieel aspect van informatiebeveiliging in de zorg is het beheersen van de leveranciersketen. Het recente rapport wijst erop dat datalekken, zelfs los van ransomware, een serieuze bedreiging vormen. Zorginstellingen moeten goede afspraken maken met hun leveranciers om ervoor te zorgen dat de informatiebeveiliging in de gehele keten gewaarborgd is.

Conclusie

In een tijdperk waarin digitale transformatie de zorgsector hervormt, is cybersecurity van het grootste belang. De combinatie van de cloudtransitie, de noodzaak van een solide cybersecurity-infrastructuur, en de naleving van normen zoals NEN7510, benadrukt de complexiteit en de urgentie van het beheersen van de risico’s in de zorgsector. Door de leveranciersketen effectief te beheren en te voldoen aan normen kunnen zorginstellingen een robuuste verdedigingslinie opbouwen tegen de steeds evoluerende dreigingen in het digitale landschap.

Meer weten?

Neem contact op met onze experts voor een gratis strategiegesprek over het beheersen van de leveranciersketen. Of boek direct een afspraak!