04 december 20 |

Terrorismefinanciering? Ik? De Wwft in een notendop!

Blog

Je bent ondernemer en de bank belt. Ze willen je wat vragen stellen in verband met witwassen en terrorismefinanciering. Je schrikt je een hoedje. Je hebt namelijk niks te maken met witwassen of terrorisme! Toch is het niet gek dat de bank bepaalde vragen stelt. Dit heeft namelijk alles te maken met de Wwft.

Wat is de Wwft?

Wwft staat voor Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De overheid wil natuurlijk voorkomen dat het financiële stelsel wordt geschaad door criminele activiteiten. Daarom legt de wet verplichtingen op aan bepaalde instellingen.

Geldt dit ook voor mij?

Wil je weten of je zelf als ondernemer iets met de Wwft moet doen? De Wwft is onder andere op de volgende instellingen van toepassing (deze opsomming is niet limitatief, wil je weten of de Wwft op jou van toepassing is, neem gerust contact op ons op):

  • Banken en andere financiële ondernemingen;
  • Belastingadviseurs en accountants;
  • Advocaten en notarissen;
  • Makelaars;
  • Bemiddelaars in voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden en juwelen.

Het cliëntenonderzoek

Een onderdeel van de verplichtingen die op de instellingen wordt gelegd is het doen van cliëntenonderzoek. Instellingen die een transactie aangaan met een andere partij, moeten onderzoek doen naar deze andere partij. Dit bestaat uit het identificeren en verifiëren van de wederpartij (dit gaat om de natuurlijke persoon achter de onderneming, in het geval van rechtspersonen de uiteindelijk belanghebbende) en het doel en beoogde aard van de zakelijke relatie vaststellen.

Dat verifiëren is nog niet altijd even gemakkelijk. Een kopietje paspoort is natuurlijk zo gemaakt. Maar mag dat wel? Daar komt de AVG weer om te hoek kijken.

Melden van transacties

Een andere plicht die op instellingen wordt gelegd is het melden van verdachte transacties. Op de website van de Financial Intelligence Unit (www.fiu-nederland.nl) staan indicatoren waar je een ongebruikelijk transactie aan kunt herkennen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Uitgaande of ontvangen betalingen van grote cash bedragen;
  • Uitgaande of ontvangen betalingen afkomstig uit sanctielanden (voorbeelden: Rusland, Oekraïne, Iran en China).

Wat moet ik doen?

Naast privacy heeft ISPE ervaring met het implementeren en toetsen van de Wwft binnen organisaties. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op!