17 maart 23 |

Waarom privacy en de AVG

AVG

Privacy is een fundamenteel mensenrecht dat in veel landen door de wet wordt beschermd. Het verwijst naar de mogelijkheid van individuen om de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van hun persoonlijke informatie te controleren. In de digitale tijd van vandaag is het steeds moeilijker geworden om privacy te behouden. Er zijn verschillende risico’s verbonden aan privacy waarvan individuen zich bewust moeten zijn.

1. Datalekken

Een van de grootste risico’s voor privacy is een datalek. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij gevoelige, beschermde of vertrouwelijke informatie bij anderen belandt, terwijl dat niet de bedoeling was. Datalekken kunnen op verschillende manieren plaatsvinden, zoals hacking, phishing of diefstal. Wanneer datalekken zich voordoen, kan persoonlijke informatie zoals namen, adressen, BSN en creditcardnummers worden blootgesteld, waardoor individuen het risico lopen op identiteitsdiefstal, fraude of andere vormen van cybercriminaliteit.

Wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat cybercriminelen informatie van verschillende bronnen aan elkaar koppelen. Zo kan ook een gelekt emailadres of een geboortedatum worden gecombineerd met informatie die ergens anders is gelekt. En kan het zomaar een hoog risico opleveren.

2. Surveillance

Een ander risico voor privacy is surveillance. Surveillance kan vele vormen aannemen, zoals het monitoren van internetactiviteit, het volgen van locaties, het registreren van aanwezigheid of het opnemen van gesprekken. Overheden, bedrijven en individuen maken allemaal gebruik van vormen van surveillance. Hoewel sommige surveillance legitiem kan zijn, zoals wetshandhaving die criminele activiteiten bewaakt, kan het ook opdringerig zijn en de privacyrechten van een individu schenden.

3. Online tracking

Online tracking is een praktijk waarbij bedrijven gegevens verzamelen over de online activiteiten van individuen, zoals bezochte websites en zoekopdrachten. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor gerichte reclame of andere vormen van marketing. Online tracking kan worden gedaan via cookies, pixels en andere technologieën. Hoewel online tracking misschien onschadelijk lijkt, kan het worden gebruikt om gedetailleerde profielen te maken van de interesses en gedragingen van individuen, die kunnen worden gebruikt voor gerichte advertenties of andere doeleinden zoals politieke beïnvloeding.

4. Social media

Social media is nog een ander belangrijk risico voor privacy. Social media-platforms verzamelen grote hoeveelheden persoonlijke gegevens van gebruikers, zoals locatiegegevens, contacten en online activiteit. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om gedetailleerde profielen te maken van de interesses en gedragingen van individuen. Social media-platforms kunnen ook gebruikersgegevens delen met bedrijven van derden voor reclamedoeleinden. Bovendien kunnen social media-gebruikers onbedoeld gevoelige persoonlijke informatie delen met hun volgers, waardoor hun privacy in gevaar komt.

5. Cyberpesten

Cyberpesten is een vorm van online intimidatie die ernstige gevolgen kan hebben voor de privacy van individuen.

Cyberpesten kan vele vormen aannemen, zoals het verzenden van bedreigende of beledigende berichten, het verspreiden van geruchten of leugens, of het delen van gênante foto’s of video’s. Cyberpesten kan langdurige effecten hebben op de mentale gezondheid en het welzijn van individuen. Bovendien kan cyberpesten leiden tot de blootstelling van gevoelige persoonlijke informatie, waardoor de privacy van individuen in gevaar komt.

De AVG

Concluderend is het behouden van privacy in het digitale tijdperk van vandaag steeds uitdagender geworden. Datalekken, surveillance, online tracking, social media en cyberpesten zijn allemaal significante risico’s voor privacy. Daarom is privacy ook een grondrecht van iedereen binnen de EU.

Omdat privacy een grondrecht is, mag je het in principe niet aantasten. Dat betekent dus dat jij als bedrijf of organisatie het recht op privacy moet respecteren. Maar uiteindelijk moet je soms wel persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld om je werk te kunnen doen of om een persoon te kunnen helpen.

De AVG bepaalt dan (mede) de regels die op dat moment gelden. De AVG maakt de verwerking van persoonsgegevens juist mogelijk. En voorkomt dat het uit de hand loopt.